1. Home
  2. Meer HAS
  3. Evenementen
  4. What about Soil 2023-2024 College 3

College What about Soil: ’Bodemverbetering met data: van overzicht naar inzicht’

Op 30 mei, van 18.00 tot 20.30 uur, vindt het nieuwste college van ons collegereeks 'What About Soil' plaats met het thema 'Bodemverbetering met data: van overzicht naar inzicht’. Duik dieper in het rijk van de bodem terwijl onze deskundige sprekers Geert-Jan van der Burgt en Nicole Bartelds hun kennis en inzichten delen over de cruciale rol van data bij bodemverbetering.

Dit wil je niet missen

Boeren verzamelen een schat aan gegevens op bedrijfs- en perceelniveau, van bodemmonsters tot registratie van maatregelen. Maar hoe transformeren we deze data naar waardevolle inzichten en uiteindelijk naar de beste beslissingen voor bodemverbetering en duurzame bedrijfsvoering? En is dat wel zo makkelijk?

Dit college richt zich op het efficiënt gebruik van stikstof in relatie tot koolstof/organische stof. We duiken dieper in het optimaliseren van deze balans op bedrijfsniveau, met als doel het voorkomen van stikstofverliezen en het sparen van de portemonnee. Hoe dieper we graven, hoe meer maatwerk we ontdekken. We willen weten welke stikstof er nog in de bodem zit, nog vrij kan komen en op welk moment we het beste kunnen aanvoeren - data is de sleutel tot deze inzichten.

Datum
30-05-2024
Tijd
18:00 - 20:30

Het programma

  • (Optioneel) 17.00u - Lichte maaltijd
  • 18.00u - Geert-Jan van der Burgt
  • 19.00u - Pauze
  • 19.15u - Nicole Bartelds
  • 20.30u - Afsluiting

Over de sprekers

Geert-Jan van der Burgt

Maak je klaar om je kennis te verdiepen met Geert-Jan, een zelfstandig onderzoeksadviseur en projectleider die gespecialiseerd is in duurzame bodemvruchtbaarheid, stikstof- en organische stofdynamiek, akkerbouw en vollegronds groenteteelt. Als mede-ontwikkelaar van het toonaangevende bodemstikstof- en organische stofmodel NDICEA (vrij te gebruiken op www.ndiceaweb.eu), en huidige opdrachtgevers Louis Bolk  Instituut, Waterschappen, WUR, provincies & proefboerderijen, deelt hij zijn expertise met passie en precisie.

Geert-Jan neemt ons mee door de wereld van stikstofdynamiek, zowel op korte als op lange termijn. Met voorbeelden laat hij zien hoe dit model wordt toegepast om inzicht te krijgen in de stikstofdynamiek op jaar-, perceel- en gewasniveau.

 

Nicole Bartelds

Je krijgt ook een inspirerende sessie met Nicole, een onafhankelijke Smartfarming-adviseur bij De Databoerin en gepassioneerde boerin in de prachtige Drentse Veenkoloniën. Als voorzitter van Boer en Data en partner van Intoagri, is Nicole toegewijd aan het verbeteren van de datapositie van boeren en het bevorderen van duurzame bedrijfsvoering door middel van innovatieve technologieën.

Nicole zoomt in op de koppeling van diverse databronnen. Voor een succesvolle en duurzame bedrijfsvoering is inzicht cruciaal - weten waar je staat en hoe je kunt verbeteren. Nicole zal laten zien hoe je alle belangrijke data op één plek kunt samenbrengen, zodat je inzicht krijgt in onderlinge verbanden en deze kunt delen met experts die je helpen om nog betere resultaten te behalen. Hoe pak je dat aan en wat is daarvoor nodig? Dat zullen we laten zien aan de hand van het Intoagri dashboard!

What about Soil College 3 2023-2024 aanmelding

Ben je een student? Vul hier dan de naam van de hogeschool / universiteit waar je studeert in.
Ben je student? Vul dan hier het woord 'student' in.