1. Home
 2. Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw (SABE-regeling)

Scholingsaanbod toekomst-bestendige landbouw (SABE-regeling)

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector.

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw (SABE-regeling)

Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie, precisielandbouw en natuurinclusief ondernemen. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.

Het scholings- en coaching programma bestaat uit drie verschillende programma’s die ontwikkeld zijn door de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy, mede mogelijk gemaakt door LNV.

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen bij de groene hogescholen en Wageningen Academy terecht voor masterclasses, cursussen en opleidingen.

Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

 • Natuurinclusief ondernemen
 • Precisielandbouw
 • Stikstof

 

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw

 • Scholingsprogramma Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw

  Scholingsprogramma natuurinclusief ondernemen in de landbouw

  Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie die van oudsher bestaat en momenteel volop in beweging. Hoe kun je inspelen op deze ontwikkelingen en kansen zien in combinatie met een meer economisch perspectief? We werken praktijkgericht aan dit belangrijke uitgangspunt; de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.

 • Scholings- en coachingsprogramma Precisielandbouw

  Scholings- en coachingsprogramma precisielandbouw

  De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw volgen elkaar in hoog tempo op. Was in de jaren negentig de melkrobot die voor opschudding zorgde, nu is precisielandbouw op een groot aantal bedrijven niet meer weg te denken;

 • Scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw

  Scholings- en coaching programma stikstof in de landbouw

  Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)

Voor dit programma kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE).

*Let op: Voor agrarisch ondernemers bestaat de mogelijkheid om een eerste voucher aan te vragen in de periode tot 31 december 2022. Je kunt een tweede voucher aanvragen in de periode van 1 januari tot 1 februari 2023. Op deze manier kun je als agrarisch ondernemer twee cursussen volgen met flinke korting!

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl.