1. Home
  2. toekomstlandbouw
  3. Scholingsprogramma natuurinclusief ondernemen in de landbouw

Scholingsprogramma natuurinclusief ondernemen in de landbouw

Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie die van oudsher bestaat en momenteel volop in beweging. Hoe kun je inspelen op deze ontwikkelingen en kansen zien in combinatie met een meer economisch perspectief? We werken praktijkgericht aan dit belangrijke uitgangspunt; de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.

Scholingsprogramma Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw

Dit scholingsprogramma is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein, Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

ls agrarisch onderwijs willen wij agrarisch ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Dit doen wij door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Uiteraard slaagt deze transitie alleen als er voor de ondernemer een gezond verdienmodel onder zijn bedrijf ligt. We hebben nog niet alle antwoorden op de vragen, maar samen met alle betrokkenen zetten we stappen op de weg naar een betere integratie van natuur- en voedselproductie gekoppeld aan een goed verdienmodel. Dit scholingsprogramma biedt handvatten om als ondernemer/adviseur de eerste stappen te zetten.

Scholingsaanbod

Er is een cursus voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches. Voor coaches ligt de nadruk op het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken op weg naar meer natuurinclusieve landbouw. Meer informatie vind je door hieronder de specifieke cursus te kiezen.

Aanbod

Subsidieregeling Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Voor dit programma kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze subsidieregeling was eerder bekend onder de naam Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE).

GLB-kennisvoucher

Indien je in het bezit bent van een GLB-kennisvoucher, dan kun hier voor deze cursus gebruik van maken. De voucher is te verzilveren binnen 1 jaar na het ontvangen van de voucher. 

Tussen 1 september 2023 en 1 september 2024 is het mogelijk een GLB-kennisvoucher aan te vragen. Bekijk alle voorwaarden op rvo.nl.