1. Home
 2. toekomstlandbouw
 3. Scholings- en coaching programma stikstof in de landbouw

Scholings- en coaching programma stikstof in de landbouw

Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.  

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op het – op bedrijfsniveau – omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen, door o.a. te kijken naar stalmaatregelen, mesttoepassingen, voer, weidemanagement, bodembeheer en bedrijfsmanagement/verdienmodellen.

 

Aanbod

 • man en vrouw in koeienstal - Masterclass Stikstof in de landbouw

  Masterclass Stikstof in de landbouw

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  1 dagen

  De masterclass Stikstof in de landbouw is bedoeld voor agrarisch ondernemers die meer willen weten over de achtergronden van de stikstofproblematiek en wat dit betekent voor hun bedrijf.

 • Man en vrouw lopen in weide met molen op de achtergrond

  Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

  Locatie
  Dronten en Online
  Studieduur
  3 dagen

  Het doel van de verdiepende cursus Stikstof is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau.

 • man en vrouw in koeienstal met laptop

  Opleiding Bedrijfscoach stikstof

  Locatie
  Den Bosch en Dronten
  Studieduur
  5 dagen

  De opleiding Bedrijfscoach stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen.

Subsidieregeling Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Voor dit programma kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze subsidieregeling was eerder bekend onder de naam Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE).

GLB-kennisvoucher

Indien je in het bezit bent van een GLB-kennisvoucher, dan kun hier voor deze cursus gebruik van maken. De voucher is te verzilveren binnen 1 jaar na het ontvangen van de voucher. 

Tussen 1 september 2023 en 1 september 2024 is het mogelijk een GLB-kennisvoucher aan te vragen. Bekijk alle voorwaarden op rvo.nl.