1. Home
 2. toekomstlandbouw
 3. Scholings- en coachingsprogramma precisielandbouw

Scholings- en coachingsprogramma precisielandbouw

De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw volgen elkaar in hoog tempo op. Was in de jaren negentig de melkrobot die voor opschudding zorgde, nu is precisielandbouw op een groot aantal bedrijven niet meer weg te denken;

Scholings- en coachingsprogramma Precisielandbouw

op plaatsspecifiek real-time bemesten, ziekten en plagen bestrijden met behulp van GPS, mestrobots, rechtrijsystemen en robots die onkruiden in het gewas kunnen verwijderen zijn voorbeelden van precisietoepassingen in de landbouw. Hoe kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen?

Daar willen we in het scholingsprogramma Precisielandbouw in de open teelten aandacht aan besteden. Dit scholingsprogramma is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein, Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als agrarisch onderwijs willen wij agrarisch ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame, slimme en toekomstbestendige sector. Dit doen wij door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een bedrijfsvoering waarin precisielandbouw een rol speelt. Precisielandbouw kan ook bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw en kan de ondernemer helpen om slimme beslissingen te nemen of het werk eenvoudiger maken. Het kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plant- en of perceelsniveau. Ondernemers kunnen de productie zo optimaliseren en werken aan een duurzamere teelt.

Scholingsaanbod

Er is een cursus voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches. Het praktijkgerichte aanbod richt zich voor agrarisch ondernemers op onder meer: taakkaarten, werktuigbesturing, hoe kun je met precisielandbouw toewerken naar een duurzame bedrijfsvoering en hoe kun je effecten goed monitoren. Het opleidingstraject voor coaches richt zich op het begeleiden van ondernemers op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw en hoe ze ondernemers kunnen begeleiden bij het inzetten van precisietechnieken.

Aanbod

 • man in tractor

  Cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers

  Locatie
  Dronten
  Studieduur
  2 dagen

  Welke teelt is voor jou belangrijk en waar stuur je op? Leer tijdens deze cursus hoe precisielandbouwtechnieken jou kunnen helpen je bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Ervaar hoe je data verzamelt en verwerkt tot een taakkaart voor een eigen perceel, waarbij je oog houdt voor het verdienmodel op je bedrijf.

 • mannen op een akkerveld

  Opleiding bedrijfscoach precisielandbouw

  Locatie
  Dronten
  Studieduur
  4 dagen

  Agrarisch ondernemers gebruiken steeds meer precisietechnieken. Zij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw. In de opleiding Bedrijfscoach precisielandbouw leer je hoe je als adviseur gericht kunt helpen op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw.

Subsidieregeling Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Voor dit programma kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze subsidieregeling was eerder bekend onder de naam Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE).

GLB-kennisvoucher

Indien je in het bezit bent van een GLB-kennisvoucher, dan kun hier voor deze cursus gebruik van maken. De voucher is te verzilveren binnen 1 jaar na het ontvangen van de voucher. Ook kun je via rvo.nl de voucherperiode 1 keer verlengen met een periode van maximaal 6 maanden.

Tussen 1 september 2023 en 1 september 2024 is het mogelijk een GLB-kennisvoucher aan te vragen. Bekijk alle voorwaarden op rvo.nl.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief