1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

Het lectoraat ‘Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw’ richt zich op de vraag hoe er in een ander samenspel tussen boeren, maatschappij en overheid nieuwe kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve ondernemers.

afbeelding Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

Ook kijkt het lectoraat naar hoe er voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw een verdienmodel met voldoende verdienvermogen kan ontstaan.

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw heeft als doel het onderzoeken hoe een grotere groep boeren met natuurinclusieve landbouw aan de slag kan. Dit doet het lectoraat door niet alleen het ondernemerschap van individuele boeren centraal te zetten, maar ook het gebied en het systeem waarin boeren actief zijn te onderzoeken. 

Onderzoeksprogramma

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van het natuurlijke systeem. Een manier van boeren die bijdraagt aan biodiversiteit, bodem, klimaat en het landschap. Deze vorm van landbouw kan tevens een antwoord zijn op tal van maatschappelijke opgaven waarmee de landbouwsector geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit, klimaatadaptatie, stikstof en biodiversiteitsverlies. 

Verdienmodel 

Natuurinclusieve landbouw kan echter alleen op schaal worden toegepast wanneer het samengaat met een kloppend verdienmodel; vergroenen kan immers niet als je rood staat. Uit het eerste termijn van het lectoraat (onder de titel Innovatief Ondernemen met Natuur) is gebleken dat de mogelijkheden om als individuele ondernemer tot een goed verdienmodel te komen beperkt zijn en zwaar leunen op persoonlijke motivatie, ondernemerschap en bedrijfsspecifieke omstandigheden. 

Haalbaar en toepasbaar 

Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw onderzoekt op welke manieren er voor een grotere groep boeren kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve landbouw door niet alleen het ondernemerschap van individuele boeren centraal te zetten, maar ook het gebied en het systeem waarin boeren actief zijn te onderzoeken. Binnen het lectoraat staat het perspectief van de boeren voorop: het moet haalbaar en toepasbaar zijn. 

Projecten

 • watersysteem

  Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

  pubDate
  20-03-2023

  De lectoraten Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw participeren namens HAS green academy in 2 van de 3 projecten die binnen het KIC-programma ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’ van NWO recent subsidie toegewezen hebben gekregen: RESHAPE en WaterScape.

 • voedselbos

  Voedselbossen

  pubDate
  22-08-2022

  Er is volop belangstelling voor het fenomeen voedselbossen. Hoewel er al veel enthousiasme bestaat voor voedselbossen, was er nog weinig bekend over de economische aspecten van een voedselbos. Dit was voor het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur aanleiding om hier een onderzoekslijn voor op te zetten. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw geeft hier een vervolg aan.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doen we volop onderzoek naar het verdienvermogen ervan en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Dit onderzoek van het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw richt zich op kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Dit leidt tot een zoektocht voor de vele betrokken actoren. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties van kringlooplandbouw.

 • natuurakker

  Natuurakker

  pubDate
  22-08-2022

  Het concept Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Studenten van de HAS hebben vanuit het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw verschillende onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen hoe een akker eruit zou zien met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied en vice versa.

 • bollenstreek

  Living Lab B7

  pubDate
  22-08-2022

  De komende jaren participeert HAS green academy vanuit het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw in het Living Lab B7 (Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek).

Lector

Kenniskring

 • Nathalie Roefs

  Coördinator Leven Lang Leren, Natuur & Leefomgeving / Coordinator Life Long Learning, Nature & Society

  N.Roefs@has.nl
  N.Roefs@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • Aafke Schaap

  Projectmedewerker lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw

  A.Schaap@has.nl
  A.Schaap@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • Susan Drion

  Projectmedewerker lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw / Project employee Business Models for Regenerative Agriculture

  S.Drion@has.nl
  S.Drion@has.nl
  Linkedin
  Linkedin

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • toekomstige voedselsystemen

  Lectoraatgroep Future Food Systems

  Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo draagt het lectoraat bij aan impact op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, zowel nationaal als internationaal.

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

Gerelateerde bedrijfsopleidingen

 • Cursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  4 dagen

  In deze cursus werken we praktijkgericht aan de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur waarin een goede economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.