Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Regelingen, statuten en reglementen

Hand met uitgestoken wijsvinger naar woord regulation
  1. HAS Organisatie
  2. HAS Hogeschool
  3. Regelingen, statuten en reglementen

Statuten

De statuten leggen de grondregels en bepalingen van HAS Hogeschool vast. Zo beschrijft het de doelstellingen en grondslag van de Hogeschool en wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van het College van Bestuur en Raad van Toezicht.

Branchecode Governance

De Branchecode Governance verplicht hogescholen tot het opstellen van een integriteitcode. Het integriteitbeleid van HAS Hogeschool ligt vast in de statuten.
De HAS heeft in haar statuten de Branchecode Good Governance en de bepalingen van de WHW opgenomen.

Klokkenluiderregeling

Het College van Bestuur heeft er voor gekozen geen aparte Klokkenluidersregeling op te stellen. In dit kader wordt verwezen naar de klachtenregeling zoals opgenomen in de WHW, artikel 7.59a en 7.59b. Op de website Huis voor Klokkenluiders is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Regeling ongewenst gedrag

In de inleiding bij deze regeling is het beleid van HAS Hogeschool met betrekking tot ongewenst gedrag vastgelegd. Ongewenst gedrag kan betrekking hebben op seksuele intimidatie, maar ook op agressie, geweld, pesten en discriminatie. De regeling geeft aan op welke wijze iemand melding kan maken van een dergelijke situatie bij een vertrouwenspersoon. In ernstige gevallen kan een klacht ingediend worden. Het heeft de voorkeur ook voor het indienen van een klacht contact met een vertrouwenspersoon op te nemen.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over:

Deel deze pagina