Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. De taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de Stichting HAS Opleidingen.

Benoeming leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn steeds herbenoembaar voor een termijn van 4 jaar. In de statuten van Stichting HAS Opleidingen is vastgelegd hoe de benoeming geschiedt.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kent 7 leden:

  • De heer J.A.M. (Hans) Huijbers, voorzitter
  • Mevrouw drs. Ir. A.N. (Anita) Wouters, vice-voorzitter
  • De heer ir. A.J. (Albert) Vermuë, lid
  • De heer prof. Dr. E.M. (Emmo) Meijer, lid
  • Mevrouw drs. S.A.H. (Susanne) Görtz-Kniest, lid
  • De heer drs. E. (Egon) Verheijden, lid

Er wordt momenteel een nieuwe rooster van aftreden vastgesteld. Deze kun je  binnenkort bekijken in het menu 'Downloads', evenals het overzicht van de nevenfuncties per lid.

Deel deze pagina