Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Duurzaamheid

Wereldbol in handen

Binnen de sector agro, food en leefomgeving is duurzaamheid een belangrijk thema. Als hogeschool, die midden in de sector staat, heeft de HAS duurzaamheid belegd binnen het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Duurzaamheid binnen het onderwijs

De ontwikkelingen in ons domein vragen om versterking van vaardigheden en houding van studenten. Daarnaast is duurzaamheid, transparantie en een goed imago steeds belangrijker voor jongeren en ze eisen dat onderwijsinstellingen en bedrijven een actieve en positieve bijdrage leveren aan een betere wereld. Onderwijs dat met een brede blik en ‘open mind’ opleidt voor de oplossingen en economische bedrijvigheid van morgen, niet voor de problemen van gisteren.

Om voorop te kunnen lopen in ons domein van sector agro, food en leefomgeving krijgen studenten, binnen goede vakinhoudelijke opleidingen, een breed profiel van houding, gedrag en vaardigheden. In de bagage van alle afgestudeerde HASsers zit Waardengericht, Duurzaam, Ondernemerschap, Internationaal en ze kennen hun eigen Talenten: W DO IT. HASsers hebben zicht op de betekenis van die vijf aspecten voor hun actieve beroepsloopbaan en kunnen ze toepassen in hun dagelijkse werk;

Ongeacht de opleiding behoort duurzaamheid tot de bagage van iedere afgestudeerde HASser. Voor ons onderwijs betekent dit dat alle opleidingen vormgeven aan deze basishouding van iedere student.

Duurzaamheid binnen bedrijfsvoering

Ook binnen de bedrijfsvoering is duurzaamheid een actueel thema. Als organisatie heeft HAS Hogeschool met haar activiteiten impact op het milieu en de omgeving, en de organisatie neemt hier haar verantwoordelijk in. Waar mogelijk wordt er bij een beslissing een afweging gemaakt tussen het maatschappelijke effect, het economische effect en het belang van de stakeholders.
In het document ‘Terugblik en vooruitblik Milieu & Duurzaamheid HAS Hogeschool – 2016’ is een korte terugblik te vinden op de resultaten van 2016 en tevens een beschrijving van de ambitie op de verschillende thema’s.

Binnen de bedrijfsvoering is het onderwerp duurzaamheid als volgt belegd:

  • Strategisch niveau:
    Het CvB zet de ‘stip op de horizon’ – “een ondernemende top hogeschool” en “W DO IT binnen alle opleidingen”.
  • Tactisch:
    Het hoofd HAS Services vertaalt de stip op de horizon naar ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering.
  • Tactisch en operationeel:
    De duurzaamheidscoördinator heeft als adviseur van de afdeling HAS Services de taak het om het duurzaamheidsbeleid mede te ontwikkelen, te implementeren en uit te voeren. Dit houdt o.a. in het planmatig coördineren, aanpassen en verbeteren van de activiteiten die nodig zijn om de instelling te laten voldoen aan de (milieu)wetgeving en convenanten enerzijds (o.a. RI&E, MJA3, BEC, etc.) en aan de kwaliteitseisen en wensen van de onderwijsorganisatie anderzijds (“practice what we teach”).

Deel deze pagina