Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Project Voedselbos

voedselbos

Er is volop belangstelling voor het fenomeen voedselbossen en naar nieuwe vormen van ecologische landbouw zoals voedselbossen, maar het moet nog wel waar gemaakt worden. Hoewel er al veel enthousiasme bestaat voor voedselbossen, was er nog weinig bekend over de economische aspecten van een voedselbos. Dit was voor het lectoraat “Innovatief Ondernemen met Natuur” aanleiding om hier een onderzoekslijn voor op te zetten.

Voedselbossen in Nederland

In Nederland zijn voedselbossen een relatief nieuw fenomeen. Een voedselbos is een eetbare meerjarige polycultuur, geïnspireerd door een natuurlijk ecosysteem dat je in een bos zou vinden. Een voedselbos heeft meerdere lagen, deze vegetatielagen zijn te zien in afbeelding 1.

Een ecosysteem kwalificeert zich volgens Green Deal als een voedselbos als het de volgende kenmerken heeft: “Een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen.

Met aanwezigheid van:

 • Een kruinlaag van hogere bomen
 • Minimaal drie andere vegetatielagen
 • Een rijk bosbodemleven
 • Een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist” -  (Green Deal, 2020)
Illustratie van verschillende planten en bomen in de grond
Toelichting illustratie

Afbeelding 1: Lagen van een voedselbos (Den Teuling, 2020)

Lector

Daan Groot MSc BSc

Lector Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw


E: D.Groot@has.nl

T: +316 38248897

Portret Lector Daan Groot

Meer weten over voedselbossen?

Over het lectoraat “Innovatief Ondernemen met Natuur”

HAS Hogeschool heeft samen met de Provincie Noord-Brabant het Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur opgezet met als doel kennis en toepassingen over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap te bundelen. Het lectoraat richt zich sterk op verdienmodellen voor natuur-inclusieve landbouw. De doelstelling van het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur is om hogere natuurwaarden te creëren met ondernemers. Het lectoraat doet sinds 2017 onderzoek naar voedselbossen.

Voedselbossen in het nieuws

 • Studenten doen onderzoek voor nieuw productie voedselbos in Schijndel

  Het agrarische voedselbos is een initiatief van de stichting Voedselbosbouw Nederland en wordt gerealiseerd op gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Studenten van HAS Hogeschool gaan onderzoek doen naar de ontwikkeling van het voedselbos. Het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur is daar nauw bij betrokken.
  Handen planten een plantje

  Lees meer

Deel deze pagina