Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw (SABE-regeling)

  1. HAS Bedrijfsopleidingen
  2. Opleidingen en cursussen
  3. Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.

Het scholings- en coaching programma bestaat uit drie verschillende programma’s die ontwikkeld zijn door de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy, mede mogelijk gemaakt door LNV.

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen bij de groene hogescholen en Wageningen Academy terecht voor masterclasses, cursussen en opleidingen.

Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

  • Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur
  • Precisielandbouw: hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen.
  • Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen

SUBSIDIEREGELING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISERING EN EDUCATIE (SABE)

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

  • Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende cursussen een voucher aanvragen van € 800,-.
  • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250.
    Deze voucher is in te zetten voor de bedrijfscoach opleidingen.

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl.Meer weten over de subsidieregeling? Bekijk de website van het RVO.

Deel deze pagina