Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw

Koeien in weiland - Masterclass Stikstof in de landbouw

Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.  

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op het – op bedrijfsniveau – omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen, door o.a. te kijken naar stalmaatregelen, mesttoepassingen, voer, weidemanagement, bodembeheer en bedrijfsmanagement/verdienmodellen.

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe)

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

 • Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende stikstofcursus een voucher aanvragen van € 800,-.
 • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250.
  Deze voucher is in te zetten voor de opleiding bedrijfscoach stikstof.

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl. 

Meer weten over de subsidieregeling? Bekijk de website van het RVO.

Projectmanager Bedrijfsopleidingen

L. (Lamiaâ) Fareh El Btioui

Projectmanager Bedrijfsopleidingen


E: l.fareh@has.nl

T: +31 88 890 37 74

Foto Lamiaâ Fareh

Aanbod

 • Masterclass Stikstof in de landbouw

  De masterclass Stikstof in de landbouw beslaat 1 dagdeel en is specifiek gericht op praktische handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers.
  Vrouw in weiland met koeien - Masterclass Stikstof in de landbouw

  Lees meer

 • Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

  De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau.
  Tractor in het veld - Foto Twan Wiersman

  Lees meer

 • Opleiding bedrijfscoach stikstof

  De opleiding bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen. Een bedrijfscoach stikstof kan agrarische ondernemers ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.
  Koeien in weiland - Masterclass Stikstof in de landbouw

  Lees meer

 • Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw

  De Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is bedoeld voor erfbetreders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Deze inspiratiesessie is een aanvulling op het scholings- en coachingsaanbod 'Stikstof in de landbouw' dat door de groene Hogescholen en Wageningen universiteit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ontwikkeld.
  Man aait koe in stal over de neus - Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw

  Lees meer

Deel deze pagina