1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Financiële impuls geeft boost aan onderzoek gericht op transitie naar duurzaam voedselsysteem

Financiële impuls geeft boost aan onderzoek transitie duurzaam voedselsysteem

Corné Verhees en Patricia de Cocq van HAS green academy en Elma Mieras van de coöperatieve Rabobank hebben op 3 maart een overeenkomst getekend waarmee ze de huidige samenwerking met twee jaar verlengen. De HAS draagt met onderzoek bij aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Van grond tot mond kijkt de onderwijsinstelling naar de veranderingen die nodig zijn om ons voedsel duurzamer te produceren en op het bord te krijgen bij de consument. Rabobank levert een belangrijke (financiële) bijdrage aan dit onderzoek.

Voldoende verdienvermogen

Zo onderzoekt  het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw hoe er meer kansen ontstaan voor een grotere groep boeren om natuurinclusief te ondernemen met voldoende verdienvermogen. Natuurinclusieve landbouw kan alleen op schaal worden toegepast wanneer het samengaat met een kloppend verdienmodel: vergroenen kan immers niet als je rood staat.

Circulariteit verhogen

Daarnaast inventariseert het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie praktisch realiseerbare mogelijkheden om de circulariteit van landbouw te verhogen. Nieuwe  manieren om te ondernemen kunnen een antwoord zijn op tal van maatschappelijke opgaven waarmee de landbouwsector geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit, klimaatadaptatie, stikstof en biodiversiteitsverlies. 

Duurzaam voedselkeuzegedrag

Met een duurzame en natuurinclusieve productie van ons voedsel hebben we een groot deel van de keten gedekt. Echter moet de laatste schakel van de keten - de consument - ook worden meegenomen in dit proces. Het lectoraat Design Methoden in Food doet praktijkgericht onderzoek naar het verleiden en ondersteunen van gezond en duurzaam voedselkeuzegedrag van de consument.

Verlenging samenwerking

HAS green academy en de coöperatieve Rabobank gaan de aankomende twee jaar intensief aan de slag met het ontwikkelen van kennis en oplossingen om belangrijke stappen te zetten in de transitie van ons voedselsysteem. Collegelid Liz Chermin van HAS green academy: “Als HAS willen we vanuit onze expertise met betrekking tot agro, food en leefomgeving een actieve bijdrage leveren aan praktische oplossingen die de wereld gezonder maken. Samenwerking met partners uit het onderwijs, overheid en werkveld is daarin cruciaal. Zo ook een financiële instelling als de Rabobank. Juist door het bundelen van onze krachten kunnen wij kwalitatief hoogwaardig onderzoek doen dat echt iets betekent voor de maatschappelijke opgaven die er liggen.”

Bouwstenen

“Door de transitiebewegingen in de landbouw ziet de sector zich geplaatst voor grote uitdagingen." Aernout van der Does van Rabobank toe. "Steeds meer worden klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en de kwaliteit van bodem en water als uitgangspunt genomen voor een gezonde voedselproductie. In dit spanningsveld zoekt Rabobank samen met haar klanten en stakeholders naar oplossingen voor gezonde verdienmodellen en het in stand houden van een robuuste agro sector. Met het partnership van de HAS willen wij verder vorm geven aan de uitwerking van een aantal belangrijke thema’s als bouwstenen van de voedseltransitie”.

Onderzoeksprogramma

Vanuit Rabobank is er, naast bovengenoemde overeenkomst, ook financiële ondersteuning en samenwerking in het onderzoeksprogramma 'Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie’ van de lectoraatsgroep Future Food Systems.