1. Home
  2. Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw (SABE-regeling)
  3. Scholings- en coaching programma stikstof in de landbouw

Scholings- en coaching programma stikstof in de landbouw

Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.  

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op het – op bedrijfsniveau – omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen, door o.a. te kijken naar stalmaatregelen, mesttoepassingen, voer, weidemanagement, bodembeheer en bedrijfsmanagement/verdienmodellen.

 

Aanbod SABE-regeling

  • Vrouw in weiland met koeien - Masterclass Stikstof in de landbouw

    Masterclass Stikstof in de landbouw

    Locatie
    Den Bosch
    Studieduur
    1 dagen

    De masterclass Stikstof in de landbouw is bedoeld voor agrarisch ondernemers die meer willen weten over de achtergronden van de stikstofproblematiek en wat dit betekent voor hun bedrijf.

  • Tractor in het veld - Foto Twan Wiersman

    Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

    Locatie
    Dronten en Online
    Studieduur
    3 dagen

    Het doel van de verdiepende cursus Stikstof is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau.

  • Opleiding Bedrijfscoach stikstof

    Locatie
    Den Bosch en Dronten
    Studieduur
    5 dagen

    De opleiding Bedrijfscoach stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen.

  • Man aait koe in stal over de neus - Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw

    Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw

    Locatie
    Online
    Studieduur
    1 dagen

    De inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is een eerste verkenning rondom de uitdagingen en mogelijke oplossingen op het gebied van emissiereductie van stikstof.

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

  • Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende stikstofcursus een voucher aanvragen van € 800,-.
  • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250.
    Deze voucher is in te zetten voor de opleiding bedrijfscoach stikstof.

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl. 

Meer weten over de subsidieregeling? Bekijk de website van het RVO.