Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Leon van Kouwen onderzoekt in promotietraject hoe insectenlarven bijdragen aan verbetering waterkwaliteit beken

  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Leon van Kouwen onderzoekt in promotietraject hoe insectenlarven bijdragen aan verbetering waterkwaliteit beken

Docentonderzoeker Leon van Kouwen van HAS Hogeschool is begin dit jaar via de Promotiebeurs voor Leraren van het NWO met een promotietraject gestart gericht op de waterkwaliteit in beeksystemen en de rol van insectenlarven daarin.

De waterkwaliteit in Nederlandse beken wordt bedreigd door bijvoorbeeld vervuiling en intensief landgebruik. Leon richt zich op het ontwikkelen van een methodiek die deze bedreigingen identificeert door te kijken naar hoe ongewervelden zoals insectenlarven erop reageren. Dit kan overheden en natuurbeschermers helpen de juiste maatregelen te nemen voor waterkwaliteitsverbetering.

Promotiebeurs voor Leraren

De Promotiebeurs voor Leraren biedt docenten die willen promoveren ondersteuning bij hun promotieonderzoek en het schrijven van een proefschrift. De onderzoekservaring die ze zo opdoen zorgt er indirect voor dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en de aansluiting tussen universiteiten en andere scholen – niet alleen het hbo maar ook het mbo en vo – versterkt wordt. Daarnaast is het een stimulans voor docenten om zichzelf verder te ontwikkelen als expert op een bepaald gebied.

Leon van Kouwen

Nieuwe uitdaging

Leon vertelt dat hij zijn werk als docentonderzoeker bij HAS Hogeschool graag wilde combineren met een nieuwe uitdaging. “Mijn afstudeerscriptie ging over waterkwaliteit van beeksystemen in Duitsland en de rol van ongewervelden daarin en sindsdien had ik al de wens om eens dieper in dit onderwerp te duiken.”

Beurs toegekend

Met behulp van Piet Verdonschot, hoogleraar bij de UvA en tevens verbonden aan Wageningen Environmental Research (WENR), schreef Leon vorig jaar een plan van aanpak geschreven en begin dit jaar kreeg hij te horen dat hij de beurs toegekend kreeg.

Grote opgave

In februari is Leon officieel gestart. “Nederland staat niet alleen voor een grote opgave als het gaat om stikstofreductie, maar ook als het gaat om de waterkwaliteit. De ecologische toestand van een gebied is goed te beoordelen op basis van het leven dat in het water zit. En in veel gebieden is die toestand niet goed. Insectenlarven in het water reageren sterk op veranderende omstandigheden en zijn daarmee een belangrijke indicator dat er met het water iets mis is. Kunnen we de bedreigingen waar zij op reageren systematisch in kaart brengen, dan kunnen we sneller ingrijpen.”

Enorm complex

Dit lijkt simpel, maar het is enorm complex. Er zijn in Nederland vele soorten ongewervelden en je hebt te maken met verschillende gebieden met bijbehorende bedreigingen. Leon richt zich specifiek op haften – eendagsvliegen – in beken op de hogere zandgronden van Brabant en Limburg. Hij gaat eerst de levenscyclus van de haften in kaart brengen evenals met welke bedreigingen ze in de verschillende fases van hun leven te maken hebben, bijvoorbeeld te weinig zuurstof in het water. Vervolgens gaat hij experimenten doen in het lab door de haften aan bedreigingen bloot te stellen. Ook gaat hij kijken of hij ze in het veld ziet verdwijnen door die bedreigingen. ”Vooral naar de experimenten en het veldwerk kijk ik enorm uit.”

Studentenprojecten

Hij betrekt graag studenten bij zijn promotie, zowel bij het literatuuronderzoek als de experimenten en het veldwerk. “Zo gaan vierdejaars Toegepaste Biologie in een project een literatuurstudie doen naar de levenscyclus van de haften. Andere studenten gaan een protocol ontwikkelen over hoe je haften in een lab moet verzorgen.” Leon verwacht in 2025 te promoveren.

Deel deze pagina