Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Opleidingscoördinator Kelly Neessen blikt terug op 1 jaar Healthy Living

Posters over gezond eten
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: opleidingscoördinator Kelly Neessen blikt terug op 1 jaar Healthy Living

De opleiding Healthy Living van HAS Hogeschool in Venlo bestaat 1 jaar. Net als vorig jaar is de opleiding ook dit studiejaar weer met een volle klas gestart: 35 studenten. Met opleidingscoördinator Kelly Neessen kijken we terug op een veelbewogen jaar dat in het teken stond van het invoeren van een nieuw onderwijsprincipe: programmatisch leren.

Waar gaat de opleiding Healthy Living over?

Kelly: “Healthy Living richt zich op het ontwikkelen van innovatieve concepten om de gezondheid van mensen te verbeteren. Het gaat hierbij om het voorkomen van ziekte in plaats van het genezen ervan. De focus ligt daarbij op een combinatie van leefstijl en leefomgeving. Bij leefstijl kun je denken aan onder meer voeding, beweging, slaapgedrag en stressreductie. Bij leefomgeving gaat het echt over de fysieke kant ervan, bijvoorbeeld klimaat, natuur en gebouwde omgeving. De afgelopen jaren is er in de samenleving steeds meer aandacht gekomen voor gezond leven en de coronacrisis heeft het onderwerp nog relevanter gemaakt.”

Binnen het curriculum staat programmatisch leren centraal. Wat houdt dat in?

“Binnen programmatisch leren staat de individuele ontwikkeling van de student centraal. We bieden net als bij andere opleidingen een onderwijsprogramma aan, maar de beoordeling is anders. Studenten zijn vrij om af te wijken van dit programma, mits ze kunnen aantonen hoe ze zich ontwikkeld hebben ten opzichte van de leeruitkomsten. Studiepunten worden niet toegekend op basis van losse vakken en tentamens, maar op basis van een halfjaarlijks Portfolio Assessment. Studenten verzamelen feedback van medestudenten, docenten en opdrachtgevers uit het werkveld op de opdrachten die ze uitvoeren. Hier reflecteren ze vervolgens zelf weer op en zo laten ze zien welke kennis en vaardigheden ze opgedaan hebben.”

Wat is het voordeel van deze nieuwe manier van beoordelen?

“Studenten bouwen in 4 jaar tijd een compleet portfolio op. Ze hebben veel vrijheid om hun ontwikkeling over de jaren zelf vorm te geven. Dat is best wennen voor veel studenten omdat dit heel anders werkt dan de meer klassieke manier van beoordelen op de middelbare school. We besteden daarom veel aandacht aan deze overgang als ze starten, onder meer met een tweeweekse ‘detox’.”

Kelly Neessen

Kelly Neessen

Wat betekent het voor docenten?

“Programmatisch leren is een nieuw onderwijsprincipe. Dus ook wij als docenten moeten omschakelen. Ons werk verschuift van inhoudelijk naar coachend. We geven de studenten nog steeds theorielessen en vaardigheidstrainingen, maar de manier van terugkoppelen is anders. Er vindt daarom onderling veel intervisie plaats. De studenten doen dit trouwens ook: ze komen regelmatig zónder docent samen en helpen elkaar op weg. De coronamaatregelen maken dat we extra sturen op persoonlijk contact met elkaar. Liefst fysiek, maar als dit niet kan digitaal. De ervaringen tot nu toe zijn positief, zowel bij studenten als docenten.”

Welke rol speelt het werkveld bij programmatisch leren?

“Studenten werken vanaf de eerste dag aan projecten met het werkveld. De feedback die ze van professionals krijgen is een belangrijk onderdeel van het portfolio, ze doen hierdoor veel praktijkinzichten op. Er wordt van ze verwacht dat ze verantwoordelijk zijn en initiatief tonen. Competenties die het werkveld graag ziet bij afgestudeerden. De aansluiting tussen onderwijs en werkveld wordt zo stevig geborgd. De studenten zijn zeer beroepsbekwaam als ze straks afstuderen.”

Studenten bij poster van hun presentatie

Voor het project KERNgezond dachten studenten onder begeleiding van docent Carmen Houben mee over manieren bedenken om middelbare scholieren te inspireren tot een gezonde leefstijl.

Voorbeelden van projecten

Enkele projecten waar studenten van de opleiding Healthy Living afgelopen jaar aan meewerkten:

  • Voedselapotheek Wijkaanpak: dit initiatief heeft als doelstelling samen te werken aan een sociaal en gezond voedsellandschap en te streven naar het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van bewoners door een gezonde voedselomgeving ontwerpen. Studenten hebben meegewerkt aan het in kaart brengen van de behoefte van wijkbewoners en het uitwerken van een activiteit die hierop inspeelt.
  • KERNgezond van oud-profvoetballer Maurice Graef: voor KERNgezond mochten studenten manieren bedenken om middelbare scholieren te inspireren tot een gezonde leefstijl.
  • VieCuri Ziekenhuis: Binnen het VieCuri Ziekenhuis speelt gezondheid een belangrijke rol. Niet enkel voor de patiënten maar zeker ook voor de medewerkers en bezoekers. VieCuri vraagt zich af hoe ze in het medewerkersrestaurant en bezoekersrestaurant een gezondere keuze kunnen stimuleren. Studenten dachten na over het voedselaanbod.
  • Attender Groen: Studenten dachten mee over hoe groenbedrijf Attender Groen de groene dienstverlening bij onder meer zorginstellingen en woningbouwcoöperaties kan uitbreiden met een concept waarin ze inspelen op thema’s zoals participatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en communicatie.

Deel deze pagina