Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Opleiding Applied Geo-Information Science neemt SDGs als leidraad voor onderwijsprogramma

Overzicht Sustainable Development Goals
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: Opleiding Applied Geo-Information Science neemt SDGs als leidraad voor onderwijsprogramma

Een projectteam van de hbo-opleiding Applied Geo-Information Science van HAS Hogeschool heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de opleiding. In het nieuwe onderwijsprogramma wordt gericht gestuurd op het uitvoeren van maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving waar zowel docenten als studenten direct impact op kunnen hebben. Leidraad daarbij zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Docenten Susan van Dijk en Marjo Baeten vertellen enthousiast over hoe de opleiding de SDGs aan haar onderwijsprogramma heeft gekoppeld. “We hebben het onderwijsprogramma van Applied Geo-Information Science – voorheen Geo Media & Design – helemaal onder de loep genomen”, zegt Susan, die deel uitmaakte van het projectteam. “We keken naar hoe we ons onderwijs georganiseerd hebben, maar ook naar hoe we onderzoek doen en kennis overdragen. Het werkveld waarin onze afgestudeerden terechtkomen heeft zich op het gebied van datascience enorm ontwikkeld de afgelopen jaren en ons doel was de opleiding hier beter op aan te laten sluiten. In de algemene strategische kader van HAS Hogeschool tot 2025 staat dat we ons als hbo-instelling actief verbinden aan de SDGs. Deze SDGs bleken mooie handvatten om het nieuwe opleidingsprogramma van Applied Geo-Information Science vorm te geven.”

SDGs als uitgangspunt

Marjo werkt binnen HAS Hogeschool aan de verankering van de SDGs binnen de driehoek onderwijs, onderzoek en valorisatie. “De omvorming van Applied Geo-Information Science bleek een kans om de SDGs als uitgangspunt voor een onderwijsprogramma te nemen in plaats van ze in een bestaand programma in te brengen. We hebben inmiddels een zeer divers netwerk rondom de Global Goals opgebouwd en daar kon Applied Geo-Information Science meteen gebruik van maken.”

Universele taal

Susan voegt toe: “Deze omgekeerde manier van kijken en werken maakte bij ons allemaal veel energie los. De SDGs zijn in de wereld echt geland, er zijn zoveel mensen mee bezig. Het is een universele taal die ons helpt elkaar en waar we mee bezig zijn te begrijpen. Juist de vernieuwing van de opleiding maakte het mogelijk de SDGs met alle programmaonderdelen te verweven waardoor de aansluiting met het werkveld en de maatschappij zeer sterk is geworden.”

Twee personen bij de HAS Hogeschool

Susan van Dijk en Marjo Baeten

Onderwijsvernieuwing en professionele vernieuwing

Het nieuwe onderwijsprogramma is gestoeld op 2 pijlers: onderwijsvernieuwing en professionele vernieuwing. Wat betreft onderwijsvernieuwing wordt Applied Geo-Information Science een proeftuin als het gaat om flexibel en adaptief onderwijs met zowel een basisprogramma als een flexibel programma waarin de student binnen door de opleiding vastgestelde kaders zelf beslist over de inhoud. Wat betreft professionele vernieuwing gaat het vooral om kennisontwikkeling. HAS Hogeschool groeit van hogeschool door naar expertisecentrum en werkt in die rol actief aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving. Datascience is hierbij inmiddels onmisbaar.

Sterk profiel door keuze maken

Susan: “We sturen hierbij gericht op maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving waar zowel docenten als studenten invloed op kunnen hebben en die direct gelinkt zijn aan een of meerdere SDGs. We beseffen dat we niet aan alle 17 SDGs tegelijk kunnen werken, daarom ligt de focus op 5 SDGs. Door een keuze te maken krijgt de opleiding een sterk profiel en kunnen we écht impact maken. We gaan daarbij aan de slag met concrete opgaven. Het lesprogramma is rond die opgaven gebouwd. Afgelopen najaar hebben we onder de tweedejaars getest of deze manier van werken en leren ze aansprak. Door corona konden ze niet op oriëntatiestage en als alternatief gingen ze aan de slag met een vraagstuk rondom de SDGs waarbij ze tevens reflecteerden op de rol die een afgestudeerde Applied Geo-Information Science in het oplossen van zo’n vraagstuk kan spelen.”

Vrouwelijke student

Lotta de Beer

Online platform watervoetafdruk

Lotta de Beer is tweedejaars student en werkte met medestudenten Margo Burgers en Rik de Hoop aan het startup-project Wat(er) I Can Do. “Onze opdracht was om een ​​online calculator te bouwen met betrekking tot de watervoetafdruk van burgers op basis van hun kledingconsumptie. We maakten ook een infographic met tips over hoe een kledingconsument zich bewuster kan zijn van zijn watergebruik en -consumptie.”

Grotere plaatje zien

Ze vervolgt: “Tijdens dit project begon mij steeds meer op te vallen dat kledingconsumenten in Nederland, of zelfs in Europa, weinig verantwoordelijkheid voelen als het gaat om watergebruik en -verbruik. Zeker als de effecten hiervan niet zichtbaar zijn in hun directe omgeving. Waterverspilling heeft vooral invloed op de landen waar kleding of voedsel geproduceerd wordt. Door de SDGs als uitgangspunt te nemen bij het project ben ik me echt bewust geworden van het enorme waterprobleem in de wereld en hoe ik daar positief aan bij kan dragen als ik straks afgestudeerd ben. Ik heb het grotere plaatje leren zien én mijn rol daarin.”

Deuren openen

“Jongeren zijn graag scheppend bezig”, zegt Marjo. “We willen dat ze die vrijheid binnen het onderwijsprogramma voelen. We willen ze prikkelen met maatschappelijke opgaven aan de slag te gaan. Daarom is flexibel onderwijs zo belangrijk. De SDGs jagen dit aan, laten zien waar ze het voor doen. De studenten worden niet alleen enthousiast van het werken met de SDGs omdat ze zich bewuster worden van hun rol in het grotere geheel, maar ze ervaren tevens dat de SDGs overal deuren openen.”

Deel deze pagina