Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Nieuwe derdejaars minor transporteert studenten naar de leefwereld van ondernemers

Studenten overleggen met docent
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: Nieuwe derdejaars minor transporteert studenten naar de leefwereld van ondernemers

Bij HAS Hogeschool hebben we vorig studiejaar een onderzoek gedaan naar hoe we ons ondernemerschapsonderwijs kunnen verbeteren. Als vervolg op dit onderzoek brengen we nu ons netwerk gericht op ondernemerschap in kaart én ontwikkelen we een nieuwe derdejaars minor die in september van start gaat. We krijgen hierbij (financiële) ondersteuning van 02LAB, een programma van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanleiding om het ondernemerschapsonderwijs te verbeteren is het feit dat we studenten die ondernemer willen worden zo goed mogelijk willen faciliteren en begeleiden in dit proces. Dit is nodig omdat de stap richting ondernemerschap direct consequenties heeft voor hun hele leven. Het uitgangspunt van het onderzoek was daarom de ‘leefwereld’ van de ondernemende student. Een nieuwe, veelbelovende benadering van onderwijs waarbij de behoefte van de student centraal staat, ook als die niet precies binnen het onderwijsprogramma past. Lees meer over het onderzoek in een artikel dat we hier vorig jaar over publiceerden.

100 studenten per jaar

“Bij sommige opleidingen wordt wel 20% van de studentenpopulatie uiteindelijk ondernemer”, vertelt Peter ter Horst, programmanager Ondernemend Onderwijs bij HAS Hogeschool. “Ongeveer  100 studenten verlaten de HAS jaarlijks als ondernemer. We zien dat de coronacrisis op dit aantal gelukkig nagenoeg geen invloed heeft. Deze studenten studeren af via een speciaal traject zoals Topklas Ondernemen, maar ook via reguliere onderwijsprogramma’s. Uit een enquête onder studenten Topklas Ondernemen bleek dat zij tevreden zijn over het traject, maar graag zouden willen dat er nóg meer aandacht is voor individuele vraagstukken. En daar spelen we door hun leefwereld centraal te stellen op in.”

Nauwe contacten werkveld

Hij vervolgt: “Wat ons heel erg helpt bij het goed faciliteren en begeleiden van deze studenten zijn de nauwe contacten met het bedrijfsleven die ontstaan als we samenwerken in onze netwerken en met partners zoals Ondernemerslift+. Het gaat dan niet alleen om startups, maar ook om gerenommeerde ondernemers. Deze netwerken willen we de komende jaren verder versterken. Daarnaast ontwikkelen we de nieuwe derdejaars minor ‘Expedition entrepreneurship in Food, Agri & Environment’ waarin ondernemers uit ons netwerk life-cases zijn.”

Leefwereld beginnend ondernemer

Peter legt uit: “Voor deze minor verbinden we studenten met zowel ondernemers die nog niet zolang geleden voor zichzelf zijn begonnen als met ervaren ondernemers. Dit biedt de studenten de kans mee te kijken met het proces dat zij doorlopen hebben. Voor hen is het een ontdekkingsreis. Ze zoeken antwoorden op vragen zoals: Wat betekent ondernemen voor mij? Ben ik een (bepaald type) ondernemer? Of ben ik een interne ondernemer, of een uitvinder? Wat zijn de grootste uitdagingen waar ondernemers voor staan? Zijn dat ook mijn dilemma’s? Hoe zou ik die oplossen? Hoe ontwikkel ik een netwerk van stakeholders? Hoe beoordeel ik of een bedrijfsidee levensvatbaar is? En welke middelen en mogelijkheden heb ik zelf? Het helpt ze te ontdekken of ondernemen bij hen past en of ze na de minor bijvoorbeeld willen doorstromen naar Topklas Ondernemen.”

Docenten betrekken

Met de vervolgactiviteiten richt HAS Hogeschool zich volgens Peter niet alleen op studenten, maar ook op de nieuwe generatie docenten die het ondernemend onderwijs gaat faciliteren. “Vanwege het sterk ondernemende karakter van onze sector, hebben we een grote verantwoordelijkheid om ons ondernemerschapsonderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven. Docenten spelen hierin een belangrijke rol. Bij voorkeur hebben zij het proces van een startup zelf ook doorleefd. We willen hen actief betrekken bij het verbetertraject. Ook een groep docenten van het Koning Willem 1 College die ervaring heeft met het ontwikkelen van ondernemend onderwijs maakt deel uit van onze activiteiten. We leren zo van elkaar.”

Ondersteuning O2LAB

Het programma 02LAB van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt het onderzoek naar de leefwereld van de student en de activiteiten die volgen op dit onderzoek. Nicoline Breed is vanuit RVO betrokken: “RVO richt zich met het programma 02LAB op het versterken van wat er al is op het gebied van ondernemerschapsonderwijs, denk aan bestaande netwerken. En ook vragen we opnieuw aandacht voor het belang van ondernemerschap en ondernemend onderwijs. Het onderzoek én de vervolgactiviteiten van HAS Hogeschool op het gebied van ondernemersonderwijs sluiten hier mooi bij aan.”

Deel deze pagina