Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Anita Wouters en Albert Vermuë wijden zich aan de toezichthoudende taak van HAS Hogeschool

Anita Wouters En Albert Vermue Raad Van Toezicht HAS Hogeschool
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: Anita Wouters en Albert Vermuë wijden zich aan de toezichthoudende taak van HAS Hogeschool

De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kreeg zowel in 2018 als in 2019 een nieuw lid: Anita Wouters startte in april 2018 en Albert Vermuë in november 2019. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna telkens voor 4 jaar hernoemd worden.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het toezien op het beleid en handelen van het College van Bestuur én op de algemene gang van zaken op de instelling. De leden voelen zich nauw verbonden met de HAS, maar een gepaste afstand is noodzakelijk om de toezichthoudende taak goed te kunnen uitoefenen. In dit interview vertellen Anita en Albert er graag meer over.

Wat maakt dat jullie lid van de Raad van Toezicht zijn geworden?

Anita: “Ik heb een lange staat van dienst bij het rijk , werkte voor verschillende ministeries en was verantwoordelijk voor portefeuilles als o.a. landbouw, waterkwaliteit, waterveiligheid en natuur en milieu. Ik koers nu af op het einde van mijn loopbaan en vroeg me af of ik ook op een andere manier de publieke zaak zou kunnen dienen. Dat lukte: ik werd eerst lid van de Raad van Toezicht van Scholengroep Spinoza en kort daarop lid van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool. Het geeft me de mogelijkheid de ontwikkelingen binnen het onderwijs te combineren met het groene domein: iets wat ik heel graag wilde in verband met mijn groene achtergrond.”

Albert: “Ik heb aan HAS Hogeschool gestudeerd en heb de hogeschool altijd een warm hart toegedragen. De sectoren waarin ik heb gewerkt heb, hebben allemaal een link met de agrofood- en leefomgevingssector, maar ik ben in de loop der jaren wel steeds verder weggedreven van mijn primair agrarische roots. Ik vind het echt een meerwaarde om daar nu weer meer naar terug te kunnen keren.”

Hoe kijken jullie naar het lidmaatschap van de Raad van Toezicht?

Anita: “De Raad van Toezicht is een mooie mix van mensen die allemaal een geheel eigen kijk hebben op de gang van zaken binnen het onderwijs en de agrofoodsector en de rol die HAS Hogeschool daarbinnen op zich neemt. We voelen ons allemaal nauw verbonden met de HAS, op gepaste afstand, dat wel.”
Albert: “Die afstand heb je nodig om de toezichthoudende taak die we hebben goed uit te kunnen oefenen. Je bent namelijk geen bestuurder, het is een aanvullende rol. We proberen wel bewust voeling te houden met de organisatie.”
Anita: “Klopt, zo hebben we afgelopen jaar presentaties bijgewoond van studenten die een businessmodule volgden, bezochten we de HAS Food Experience én de kerstmarkt voor medewerkers. Het bruist altijd bij HAS Hogeschool en het is echt van meerwaarde voor de functie om hier wat van mee te krijgen.”

Welke rol zien jullie voor HAS Hogeschool weggelegd in de samenleving?

Albert: “Onderwijs is de toekomst van een land. Goed onderwijs levert kapitaal voor de samenleving. Er vindt op dit moment een verharding van standpunten plaats in de samenleving over onderwerpen die de kern van de opleidingen raken en HAS’ers kunnen bruggen bouwen als de beste. Zij kunnen in de discussie rondom de transitie van de groene sector een bepalende rol spelen. Er zit een bepaalde vingerafdruk op mensen die de HAS hebben gedaan. Het zijn mensen die met hun praktische kennis zaken in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Ze kennen hun theorie, maar kijken vooral naar de toepassing ervan en zoeken naar oplossingen. En daar heeft Nederland behoefte aan.”
Anita: “Inderdaad: Nederland heeft op heel veel vlakken de juiste kennis in huis, nu zijn er nog slimme oplossingen nodig. HAS’ers zijn mensen die praktische problemen interessant vinden en het vinden van oplossingen als uitdaging zien. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in grote maatschappelijke vraagstukken als voedselzekerheid en klimaatverandering.”

Hoe ziet de toekomst van HAS Hogeschool eruit?

Albert: “Er verandert veel momenteel in de maatschappij en dat werkt natuurlijk door binnen de HAS. Ik hoop dat het ondanks onvermijdelijke veranderingen blijft bruisen bij HAS Hogeschool en opleidingen aantrekkelijk blijven voor zowel studenten als medewerkers.”
Anita: “Ik wens de HAS een toekomst toe waarin kwalitatief goed onderwijs centraal staat en studenten klaargestoomd worden voor een mooie carrière. Studenten dragen de toekomst, medewerkers hun ontwikkeling.”

Over Albert Vemuë
Albert Vermuë komt uit Zeeland en groeide op een landbouwbedrijf op. Hij is alumnus van HAS Hogeschool: na de MAS deed hij de landbouwopleiding aan de HAS en daarna agrarische economie aan Wageningen University. Gedurende zijn carrière heeft Albert in verschillende sectoren gewerkt die een link met de HAS hebben. Zo was hij onder meer algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, directeur Visserij én plaatsvervangend directeur Internationale Zaken bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En sinds afgelopen najaar is hij directeur Beleid Leefomgeving bij VNG. Daarnaast is hij sinds 2014 is ook algemeen secretaris van de European Union of Water Management Association (EUWMA).

Over Anita Wouters
Anita Wouters studeerde plantenwetenschappen aan Wageningen University. Zij heeft verschillende functies in het landbouwbeleid gehad, was directeur Water en tevens plaatsvervangend Directeur-Generaal bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Directeur-Generaal bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook werkte ze als ABD Topconsultant aan complexe en politiek gevoelige vraagstukken voor meerdere ministeries. Tot eind vorig jaar was Anita Directeur-Generaal van het project Groningen Bovengronds voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op dit moment is zij onder meer lid van de Raad van Toezicht van Scholengroep Spinoza en lid van de Raad van Advies van Staatsbosbeheer.

Deel deze pagina