Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Interview: Andrea Bakker nam deel aan Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: Andrea Bakker nam deel aan Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Andrea Bakker, adviseur transitie landbouw & milieu bij Natuur en Milieufederatie Limburg volgde de verdiepingscursus stikstof in de landbouw: "Meer inzicht gekregen in hoe agrarisch ondernemers omgaan met stikstofproblematiek"

"Vanuit mijn rol als adviseur transitie landbouw & milieu bij Natuur en Milieu werk ik samen aan de noodzakelijke transitie naar een milieuvriendelijkere en gezondere landbouw. Met deze cursus wil ik allereerst leren begrijpen met welke knoppen op bedrijfsniveau de stikstofemissie omlaag kan. Anderzijds geeft deze cursus mij meer inzicht in hoe agrarische adviseurs en boeren (traditioneel) omgaan met de stikstofproblematiek en waar de weerstand zit."

Achtergronden in de cursus

"Tijdens de cursus leerden we als deelnemers meer over de kringloopwijzer (interpretatie en gebruik), achtergronden bij ammoniakemissies uit melkveestallen (ontstaan, meten en bronnen: stal, mest, beweiden), juridische aspecten van stikstofprobleem, gesprekstechnieken en gedragsstijlen, strategische handelingsperspectieven en een bedrijfsbezoek (biologische en traditionele melkveehouder) en interview met een boer."

Verschillende invalshoeken

"De cursus had een behoorlijke (vakinhoudelijke) diepgang wat ik als positief ervaar. Wat logisch is aangezien het oorspronkelijk ontwikkeld is voor agrariërs en agrarische adviseurs. Het was ontzettend leerzaam om steeds in (diverse) groepssamenstellingen aan opdrachten te werken en zo van elkaar te leren. Er was voldoende tijd voor discussies, waarbij verschillende invalshoeken vanzelf boven kwamen drijven. Een goede toevoeging was de aandacht voor gesprekstechnieken en gedragsstijlen." 

Sparren met stakeholders

"Het deelnemersveld aan deze cursus is heel divers: melkveehouders, een rentmeester, een ingenieur die zijn werkveld wilde verbreden en diverse adviseurs. Als deelnemers hebben we ook veel van en met elkaar geleerd. We hebben elkaar verschillende invalshoeken laten zien. En daar goede en open gesprekken over gevoerd, echt naar elkaar geluisterd ook. Gesprekken die in de media en politiek behoorlijk gepolariseerd zijn en niet met nieuwsgierigheid en openheid van geest gevoerd worden. Ik heb een heel leuke groep mensen ontmoet met wie ik in de toekomst nog een keer kan sparren."

Samenwerking groene instellingen

Het scholingsprogramma is ontwikkeld door de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy.

Subsidie

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

  • Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende cursussen een voucher aanvragen van € 800,-.
  • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250.
    Deze voucher is in te zetten voor de bedrijfscoach opleidingen.

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar wat een cursus op het gebied van stikstof voor jou kan betekenen? Kijk dan hier voor het scholingsaanbod voor stikstof. Daarnaast zijn er ook verschillende cursussen en opleidingen op het gebied van precisielandbouw en natuurinclusief ondernemen.

Deel deze pagina