Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Interview: 95% van de beroepsopdrachten ondanks corona succesvol doorgezet

Exterieur HAS Hogeschool
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: 95% van de beroepsopdrachten ondanks corona succesvol doorgezet

Bij HAS Hogeschool start in februari altijd een grote groep studenten met hun beroepsopdracht (BO): de betaalde afstudeeronderzoeken die onze vierdejaars studenten doen voor het werkveld. Dit jaar was het zelfs het grootste aantal tegelijk gestart ooit, namelijk 210 BO’s. Toen de coronacrisis uitbrak, werd ál het onderwijs stilgelegd, dus ook de BO’s. Een taskforce onderzocht of de BO’s toch door konden gaan. En met succes: 95% van de BO’s werd ondanks corona doorgezet.

Talitha van Son en Rob van Roosmalen waren lid van de taskforce. “Ook zonder de coronacrisis was dit wat BO’s betreft dus al een bijzonder studiejaar met het grootste aantal BO’s dat ooit tegelijk gestart is”, vertellen ze. “We hebben in het najaar voor bijna 660 studenten opdrachten geworven. Een enorme prestatie, zeker bij sommige grote opleidingen zoals Toegepaste Biologie en Food Innovation was dit een uitdaging. Juist vanwege de omvang hebben we aan het wervingstraject extra veel aandacht besteed.”

Elkaar al ontmoet

“Bij betaalde opdrachten gaat de HAS een formeel contract met resultaatverplichting aan met een bedrijf of instelling”, legt Rob uit. “Dat zorgt ervoor dat een opdracht concreet wordt en beide partijen weten wat er van ze verwacht wordt. Dit jaar hebben we alles in het werk gesteld om te zorgen dat de contracten zo snel mogelijk getekend werden. Dat is van meerwaarde gebleken. In februari zijn we gestart, zo’n twee weken voor carnaval. Toen corona uitbrak hadden studenten, projectleiders vanuit de HAS en begeleiders vanuit het werkveld elkaar al ontmoet en waren net inhoudelijk aan de slag. Een geluk: het heeft zeker meegeholpen om de voortgang na de uitbraak te borgen.”

Onderzoek doen anders dan onderwijs

Talitha: “Bij het afkondigen van de coronamaatregelen werd in eerste instantie al het fysieke onderwijs stopgezet, dus ook de BO’s. Vrij snel daarna hebben we een taskforce in het leven geroepen waarin een representatieve groep lectoren, bedrijfsadviseurs, projectleiders en BO-coördinatoren zat. Collegelid Liz Chermin zocht contact met het ministerie van Onderwijs om hen ervan te overtuigen dan onderwijs geven en onderzoek doen niet hetzelfde is en uiteindelijk maakte dat het mogelijk dat we konden gaan kijken hoe we door konden met de BO’s.”

Talitha van Son en Rob van Roosmalen

Rob van Roosmalen en Talitha van Son

Maatwerk

“We brachten alle BO’s in kaart en onderzochten op welke manier een BO door zou kunnen gaan, eventueel met aanpassingen in de onderzoekmethodieken”, vertelt Rob. “Dit was echt maatwerk. Uiteindelijk bleek dit voor 95% van de BO’s mogelijk, mede door de positieve instelling van de projectleiders, bedrijfsadviseurs en het vertrouwen dat we van de bedrijven kregen. We hebben daarbij steeds rekening gehouden met de persoonlijke situatie van alle betrokkenen.”

Dankbaar voor inzet

Hij vervolgt: “We gingen ervan uit dat studenten in ieder geval tot 1 juni niet naar de HAS zouden kunnen komen. Bij BO’s zie je namelijk dat studenten soms op een bedrijf aanwezig zijn, maar dat ze vaak ook met hun medestudenten op school afspreken om aan de opdracht te werken of materialen te lenen voor veldwerk. Ook maken ze gebruik van de faciliteiten op de HAS voor bijvoorbeeld praktijkproeven. BO-studenten mochten uiteindelijk mondjesmaat naar de HAS komen om van de faciliteiten gebruik te maken, maar dat was lang niet voldoende. De medewerkers van faciliteiten als de schooltuin, kas en de verschillende labs hebben zich enorm ingezet om de praktijkproeven te laten slagen en hebben de studenten veel werk uit handen genomen.”

Waardering

Talitha zegt tot slot: “We zijn iedereen die heeft meegewerkt aan het laten slagen van de BO’s enorm dankbaar. De taskforce heeft grote waardering voor de projectleiders en bedrijfsadviseurs die veel tijd en aandacht hebben gestoken in de communicatie met de studenten en opdrachtgevers. Zij zagen de noodzaak van doorgang van de beroepsopdrachten en hebben dit met veel inzet voor elkaar gekregen.”

Farmpack is Nederlands grootste producent op het gebied van diepvriesmaïskolven en soft fried groenten die zij leveren aan de foodindustrie, foodservice en retail. “De afgelopen maanden hebben 2 studenten van HAS Hogeschool voor hun beroepsopdracht (BO) de waterbalans voor het hele bedrijf opgemaakt”, vertelt directeur en eigenaar Linda de Regt. “Ze keken daarbij niet alleen in welke bedrijfsprocessen water gebruikt wordt of vrijkomt, maar ook waar kansen liggen voor verduurzaming. Het was een breed onderzoek waar we in een vervolgopdracht een verdiepingsslag op gaan maken. De BO kon eigenlijk vrijwel zonder aanpassingen doorgaan. We hebben alleen iets moeten inboeten op het nemen van monsters. Ook zijn de studenten minder vaak op het bedrijf geweest dan normaal het geval zou zijn geweest. Maar dat gaf eigenlijk niet. HAS-studenten zijn over het algemeen heel gemotiveerd en zelfstandig. Ook nu vonden ze vanzelf hun weg. Ik vindt het knap hoe goed zij ondanks corona hun opdracht hebben opgepakt.”

Linda de Regt
Linda de Regt

Directeur en eigenaar Farmpack

De faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente, HAS Hogeschool en Wageningen University ontwikkelden een tekenverwachting-model en integreerden deze in de Nature Today-app. Het project werd door ITC gecoördineerd. Raul Zurita-Milla, adjunct hoogleraar bij ITC, had in dit kader contact met 2 studenten Geo Media & Design die een deel van het project uitvoerden voor hun BO. “Het BO-traject is een interessant concept waarbij de studenten door aan een maatschappelijk relevant vraagstuk te werken veel leren. We vormden met de andere projectpartners een goed team. De technische skills van de studenten waren complementair aan die van ons en van Wageningen University. De begeleiding vanuit de HAS ondersteunden met de opstart van de BO en enkele kritische stappen die genomen moesten worden. Wat ook fijn is dat de studenten gedurende een langere periode gericht konden werken aan het project. Door corona hadden we vooral contact via online meetings, maar dit werkte eigenlijk prima. De app was klaar vóór de Week van de Teek en heeft veel publiciteit opgeleverd.”

Raul
Raul Zurita-Milla

Adjunct hoogleraar aan de Universteit Twente

Landbouwbedrijf Voncken is een akkerbouwbedrijf in het plaatsje Trintelen in Zuid-Limburg. Het bedrijf teelt onder meer aardappels, uien, granen, veldbonen en soja. Eigenaar Willem Voncken vertelt dat hij graag wil dat het bedrijf flexibel kan inspelen op zowel de vraag van de markt als ontwikkelingen in de sector om zo zijn verdienmode te waarborgen. Afgelopen maanden onderzochten 2 studenten van HAS Hogeschool voor hun beroepsopdracht (BO) de mogelijkheden die hiervoor kunnen zorgen. Het traject kwam tot stand in samenwerking met LIOF. “De studenten zijn de verkenning open ingegaan”, vertelt Willem. “Er lag van tevoren niets vast. Dat leverde mooie ideeën op. Dat is ook de meerwaarde van werken met studenten: ze hebben een open blik en kijken over grenzen heen. Als akkerbouwbedrijf is het nodig mee te bewegen met veranderingen. Toen de aardappelmarkt vanwege corona instortte beseften we dat eens te meer. Binnen de opdracht zorgde dit voor extra dynamiek. De studenten gaven het advies te kijken naar de meerwaarde die uit de granenteelt te halen is. Wie weet kan een volgende groep studenten dit verder uitwerken.”

Willem
Willem Voncken

Eigenaar Landbouwbedrijf Voncken

Deel deze pagina