Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

tekening natuur
 1. HAS Onderzoek
 2. Lectoraten
 3. Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

HAS Hogeschool heeft samen met de Provincie Noord-Brabant het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur opgezet met als doel kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en toepassingen hiervan in de praktijk te bundelen. Het lectoraat richt zich sterk op verdienmodellen voor natuur-inclusieve landbouw. Lectoren zijn Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg van de Natuurverdubbelaars. Het lectoraat is afgerond per 1 september 2021.

Opschaling natuurvriendelijke landbouwsystemen

Het lectoraat levert een bijdrage aan de opschaling van natuurvriendelijke landbouwsystemen. Ook reikt het nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan. Zo kunnen natuur en landbouw veel nadrukkelijker aan elkaar verbonden worden met positieve resultaten voor biodiversiteit, klimaat, landschap en de kwaliteit van de leefomgeving. Concrete voorbeelden zijn het onderzoek naar voedselbossen en de natuurakker. Het lectoraat doet hierbij praktijkgericht onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van zulke landbouwsystemen.

Verbinding tussen economie en ecologie

Vaak worden natuur en economie tegenover elkaar gezet. Dit zie je ook terug in de sectorale scheiding tussen landbouw en natuur. Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg zijn van mening dat natuur de basis is van alles, ook van ons economische systeem. Daarom zoeken zij constant naar de verbinding tussen economie en ecologie. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze samen met boeren werken aan manieren om door meer te doen voor natuur ook een betere boterham te kunnen verdienen. Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering maar bijvoorbeeld ook op de vermarkting van agrarische producten. Het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur moet nieuwe verdienmodellen voor natuur opleveren, zowel binnen als buiten het natuurnetwerk. Waar hiervoor de grootste kansen liggen, wordt bondig samengevat in het boekje “Een Goede Boterham met Natuur”.

Noord-Brabant als voorbeeldgebied

Juist het doorvertalen van innovatieve ideeën en wetenschappelijke inzichten in praktijkgericht onderzoek kan echt het verschil maken voor de kwaliteit en de beleving van natuur in Noord-Brabant. Noord-Brabant is hierbij een proeftuin voor Nederland en de Europese Unie. Door nauwe samenwerking met verschillende innovatieve initiatieven in de provincie Noord-Brabant zijn we in staat om een aantal modellen langjarig te volgen en te valideren om daarmee de potentie voor opschaling van zulke landbouw systemen scherp te krijgen.

HAS Talk – The Start-Up Challenge


Partner Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

Lector

Daan Groot MSc BSc

Lector Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw


E: D.Groot@has.nl

T: +316 38248897

Portret Lector Daan Groot

Actueel

 • Studenten doen onderzoek voor nieuw productie voedselbos in Schijndel

  Het agrarische voedselbos is een initiatief van de stichting Voedselbosbouw Nederland en wordt gerealiseerd op gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Studenten van HAS Hogeschool gaan onderzoek doen naar de ontwikkeling van het voedselbos. Het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur is daar nauw bij betrokken.
  Handen planten een plantje

  Lees meer

 • HAS Hogeschool partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  HAS Hogeschool is toegetreden tot een uniek netwerk van boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en overheden. Dit netwerk, genaamd Deltaplan Biodiversiteitsherstel, maakt zich sterk voor een systemische aanpak in het herstellen van de biodiversiteit. Een doelstelling waar de HAS, als groene hogeschool, maar wat graag aan bijdraagt!
  verschillende voorbeelden Biodiversiteit

  Lees meer

Deel deze pagina