Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

tekening natuur
  1. HAS Onderzoek
  2. Lectoraten
  3. Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

HAS Hogeschool heeft samen met de Provincie Noord-Brabant het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur opgezet met als doel kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en toepassingen hiervan in de praktijk te bundelen. Het lectoraat richt zich sterk op verdienmodellen voor natuur-inclusieve landbouw. Lectoren zijn Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg van de Natuurverdubbelaars.

Opschaling natuurvriendelijke landbouwsystemen

Het lectoraat levert een bijdrage aan de opschaling van natuurvriendelijke landbouwsystemen. Ook reikt het nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan. Zo kunnen natuur en landbouw veel nadrukkelijker aan elkaar verbonden worden met positieve resultaten voor biodiversiteit, klimaat, landschap en de kwaliteit van de leefomgeving. Concrete voorbeelden zijn het onderzoek naar voedselbossen en de natuurakker. Het lectoraat doet hierbij praktijkgericht onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van zulke landbouwsystemen.

Verbinding tussen economie en ecologie

Vaak worden natuur en economie tegenover elkaar gezet. Dit zie je ook terug in de sectorale scheiding tussen landbouw en natuur. Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg zijn van mening dat natuur de basis is van alles, ook van ons economische systeem. Daarom zoeken zij constant naar de verbinding tussen economie en ecologie. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze samen met boeren werken aan manieren om door meer te doen voor natuur ook een betere boterham te kunnen verdienen. Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering maar bijvoorbeeld ook op de vermarkting van agrarische producten. Het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur moet nieuwe verdienmodellen voor natuur opleveren, zowel binnen als buiten het natuurnetwerk. Waar hiervoor de grootste kansen liggen, wordt bondig samengevat in het boekje “Een Goede Boterham met Natuur”.

Noord-Brabant als voorbeeldgebied

Juist het doorvertalen van innovatieve ideeën en wetenschappelijke inzichten in praktijkgericht onderzoek kan echt het verschil maken voor de kwaliteit en de beleving van natuur in Noord-Brabant. Noord-Brabant is hierbij een proeftuin voor Nederland en de Europese Unie. Door nauwe samenwerking met verschillende innovatieve initiatieven in de provincie Noord-Brabant zijn we in staat om een aantal modellen langjarig te volgen en te valideren om daarmee de potentie voor opschaling van zulke landbouw systemen scherp te krijgen.

HAS Talk – The Start-Up Challenge

Lector

D. J. (Daan) Groot M.Sc. B.Sc.

Lector Innovatief Ondernemen met Natuur


E: D.Groot@has.nl

T: +316 38248897

Portret Lector Daan Groot

Lector

E. (Erwin) van Woudenberg M.Sc. B.Sc.

Lector Innovatief Ondernemen met Natuur


E: e.vanwoudenberg@has.nl

T: +316 17900277

Portret Lector Erwin Van Woudenberg

Actueel