Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Actueel cursusaanbod

Filters

Type
Thema's
Onderwerpen
Duur
Locatie
Taal

Toon resultaten

37 resultatenOpleiding Bedrijfsleider tuinbouw

Moderne bedrijven zitten steeds complexer in elkaar. Bedrijven in de (glas)tuinbouw, boomteelt, vollegrondsgroenten, akkerbouw worden groter en steeds vaker trekt een...

 1. Start 28 oktober 2021
 2. Op locatie
 3. 8 dagen
Man met klembord in plantenkwekerij - Opleiding bedrijfsleider tuinbouw

Bedrijfskunde voor de Tuinbouw (Den Bosch)

Het hebben van ‘groene vingers’ is niet langer voldoende: zonder managementvaardigheden geen succes in de tuinbouwsector. In deze cursus leer je toekomstbestendige org...

 1. Start 02 november 2021
 2. Den Bosch
 3. 6 maanden
Vrouw met tablet in kas - Bedrijfskunde voor de tuinbouw
Managing a vertical farm

Vertical farming (indoor farming without daylight) is a development, that takes horticulture to another level. We now offer the production management course Managing a...

 1. Start 16 november 2021
 2. Den Bosch, Venlo, Op locatie
 3. 4 dagen
Planten onder violet licht - Managing a vertical farm

Ondernemen in de akkerbouw in 2030

Op weg naar nieuw perspectief. De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet o...

 1. Start 18 november 2021
 2. Op locatie
 3. 6 maanden
landbouwgrond - Ondernemen in de akkerbouw in 2030

Cursus Smart Biology

Technologie en robotica worden steeds belangrijker voor de land- en tuinbouw. Deze cursus is opgezet vanuit de behoefte van technici aan basiskennis plantkunde voor de...

 1. Start 12 januari 2022
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden


Plant Physiology in one week

There is a trend towards doing more with less. We have ever-growing expectations for our crops: more yield, higher quality, but with lower inputs. Having sufficient kn...

 1. Start 24 januari 2022
 2. Den Bosch
 3. 4 dagen
Planten in kwekerij - Plant physiology in one week

Plant breeding essentials in one week

Many employees in plant breeding companies need a concise overview about the background and set up of a breeding program. Breeding requires fundamental knowledge of pl...

 1. Start 01 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 4 dagen
Kiemplanten in potten - Plant breeding essentials in one week

Cursus Hydroponics

Om telen zonder daglicht tot een succes te maken is naast de kennis over LED recepten ook de kennis van Plantenfysiologie en Waterhuishouding in deze teeltsysteem cruc...

 1. Start 10 februari 2022
 2. Op locatie
 3. 5 dagen
Planten in hydroponics systeem - Cursus Hydroponics

Opleiding Plantenfysiologie

Voor een optimale teeltaansturing is kennis nodig over het functioneren van een plant. Dat leer je in de opleiding Plantenfysiologie. Ook leer je hoe planten reageren...

 1. Start 10 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 dagen
Tomatenplanten in kwekerij - Opleiding plantenfysiologie

Cursus Waterhuishouding

Planten bestaan voor 90% uit water. Zonder water kan een plant niet groeien en overleven. Maar hoe zorgt een plant er nu voor dat alle organen voldoende voorzien zijn...

 1. Start 10 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 1 dag
Watersproeier - Cursus Waterhuishouding


Cursus Fotosynthese

Fotosynthese is de motor achter plantproductie. Met licht als drijvende kracht worden water en koolstofdioxide omgezet in bouwstoffen voor de plant. Tijdens de cursus...

 1. Start 17 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 1 dag
Tros tomaten in violet licht - Cursus Fotosynthese

Cursus Adviseren gewasbescherming

Verstrek je advies over de bestrijding van plagen en het gebruik van pesticiden, maar ben je niet in bezit van het vakbekwaamheidscertificaat ‘Adviseren gewasbeschermi...

 1. Start 22 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 dagen
Man in aardappelveld - Cursus adviseren gewasbescherming

Cursus Regulatie van groei en ontwikkeling

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 24 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 1 dag
Jonge plantjes in pot - Cursus Regulatie van groei en ontwikkeling


Cursus Bodem en bemesting

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 10 maart 2022
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen
Handen met grond boven planten - Cursus bodem en bemesting

Cursus Telen met licht

Licht is een essentiële factor in de plantaardige productie. Naast zonlicht wordt tegenwoordig belichting met SON-T veel gebruikt in de tuinbouw. Ook is LED-belichting...

 1. Start 10 maart 2022
 2. Den Bosch, Op locatie
 3. 2 dagen
boerenkool in lichtkas

Cursus Celdeling en erfelijke eigenschappen

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 17 maart 2022
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen
Moleculen - Cursus celdeling en erfelijke eigenschappen

Sectorcursus Akkerbouw

De akkerbouwsector is een breed krachtenveld waar zowel de (internationale) markt als de maatschappij invloed op uitoefenen. Akkerbouwers verwachten van hun leverancie...

 1. Start 02 mei 2022
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen
Man en vrouw bestuderen de planten in hun hand van landbouwgrond - Sectorcursus Akkerbouw

Sectorcursus Melkveehouderij

Bij uitstek professionals met passie, dat zijn melkveehouders. Maar dat neemt niet weg dat ze moeten presteren in een breed krachtenveld van markt en maatschappij. Jui...

 1. Start 02 mei 2022
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen
Koeien in weiland - Sectorcursus MelkveehouderijDeficiëntiecursus Scheikunde

Verschillende opleidingen van HAS Hogeschool gaan uit van voldoende voorkennis van scheikunde. Dit geldt ook voor diverse opleidingen en cursussen van HAS Kennistransf...

 1. Start 30 mei 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 weken
Persoon aan het werk in laboratorium - Deficiëntiecursus scheikunde

Deficiëntiecursus Wiskunde

Verschillende opleidingen van HAS Hogeschool gaan uit van voldoende voorkennis van wiskunde. Dat geldt tevens voor sommige cursussen van HAS Kennistransfer en Bedrijfs...

 1. Start 30 mei 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 weken
Schoolbord vol met wiskundige formules - Deficiëntiecursus Wiskunde

Vakopleiding Plantenveredeling

Voor het opzetten en uitvoeren van een veredelingsprogramma heb je zowel kennis als praktijkervaring nodig. Wil je je kennis uitbreiden om door te groeien in het vak?...

 1. Start 29 september 2023
 2. Den Bosch
 3. 24 maanden
Kiemplanten worden bekeken door een vergrootglas - Vakopleiding Plantenveredeling

Teach the teacher-programma

Het onderwijs dat wordt aangeboden is up to date, project georienteerd en gebaseerd op real life uitdagingen. Dit biedt voor alle partijen een win-win situatie, want n...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Den Bosch, Venlo
 3. 15 dagen
Train de trainer groepsfoto

Growing without daylight (SPOC)

Growing without daylight is a new development, that takes horticulture to another level. With Light Emitting Diodes (LED) it is possible to offer plants the perfect li...

 1. Doorlopend beschikbaar
 2. Op locatie
 3. 10 dagen
Student in klimaatkamer - Growing without Daylight - HAS Hogeschool

Plant breeding for non-breeders

Introduction to genetics and (plant) breeding. Are you working at a plant breeding company but have limited or no knowledge about plant breeding? Do you want to unders...

 1. Doorlopend beschikbaar
 2. Op locatie
 3. 3 dagen
Handen met reageerbuisje vol vloeistof boven kiemplanten - Online cursus Plant breeding for non breeders