1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. HAS Hogeschool werkt aan ontwikkeling innovatieve vleeskuikenketen

HAS Hogeschool werkt aan ontwikkeling innovatieve vleeskuikenketen

HAS Hogeschool, Heijs Food Products, Wageningen UR Livestock Research en Wageningen UR Food & Biobased Research en Marks & Spencer werken sinds februari 2015 samen aan de ontwikkeling van een innovatieve pluimveeproductieketen. Een keten die zich kenmerkt door een hoog niveau van diergezondheid en dierwelzijn, gegarandeerde productkwaliteit en – veiligheid en onderscheidende, innovatieve producten. Bijzonder is dat 5 opleidingen van de HAS tegelijkertijd werken aan meerdere beroepsopdrachten en de afstuderende studenten niet alleen begeleid worden door HAS-docenten, maar ook door onderzoekers van de Wageningen University. Een dergelijke constructie kwam nog niet eerder voor.

Hoge kwaliteit en veiligheid

“Het doel van het project is om bij te dragen aan het ontwikkelen van een innovatieve vleeskuikenproductieketen die een hoge kwaliteit en veiligheid van het product garandeert en daarmee voldoet aan de eisen van de consument”, vertelt Gerben Hofstra. Hij coördineert het project vanuit HAS Hogeschool. “Daarbij werken we aan een gegarandeerde traceerbaarheid en productveiligheid met een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid in de keten, en de valorisatie en ontwikkeling van onderscheidende producten.” Uiteindelijk willen de participerende instellingen binnen 3 jaar zo’n 30 beroepsopdrachten uitvoeren.

Innovatie is nodig

“Innovatie is nodig in de sector”, legt Gerben de aanleiding voor het starten van het project uit. “De Nederlandse sector moet zich gaan onderscheiden van landen waar goedkoper geproduceerd wordt en minder eisen gesteld worden aan voedselveiligheid, productkwaliteit en dierwelzijn. De consument heeft hogere eisen gekregen, waar het bedrijfsleven op wil inspelen. Heijs Food Products is de aanjager van het project. De pluimveeslachter en – verwerker zag de noodzaak tot innoveren en ging met Wageningen UR om tafel. De rol van de HAS is het leveren van projectteams vanuit verschillende opleidingen.

Verschillende invalshoeken

Projectteams vanuit de opleiding Bedrijfskunde en agribusiness richten zich binnen de samenwerking op maximale transparantie en traceerbaarheid (‘farm to fork’) inclusief de ontwikkeling van een systeem om integrale duurzaamheid te meten en te monitoren. De opleidingen Toegepaste Biologie en Dier- en veehouderij houden zich bezig met het verbeteren van dierwelzijn in de hele productieketen: niet alleen op het vleeskuikenbedrijf zelf, maar ook tijdens het vangen, transport en slachtproces. Ook richten zij zich op het verbeteren van diergezondheid en robuustheid, met als doel een antibioticavrije/Campylobacter-vrije productie.

Knooppunten om samen te komen

Food Design & Innovation en Voedingsmiddelentechnologie tot slot richten zich op valorisatie en het ontwikkelen van allergeen- en E-nummer-vrije en zoutarme producten. Ook ontwikkelen zij nieuwe producten uit andere delen van de kuikens dan borstvlees en werken aan verwaarding van slachtafval. Gerben: “De opleidingen werken allemaal vanuit een eigen invalshoek, maar er zijn wel knooppunten gedurende de looptijd van de beroepsopdrachten waarop zij samenkomen. Toegepaste Biologie en Dier- en veehouderij zitten aan het begin van de keten, Food Design & Innovation en Voedingsmiddelentechnologie aan het eind. Bedrijfskunde en agribusiness heeft een overzicht van de hele keten.”

‘Chicken wall’ op kennisexpo

Op de kennisexpo die onderdeel was van het HAS Year Event op 16 juni jl. hielden 9 beroepsopdrachten die op dat moment liepen binnen dit project een posterpresentatie. Dit resulteerde in een ‘chicken wall’ die veel bekijks trok. In september starten weer 5 nieuwe beroepsopdrachten. Bekijk hieronder de 9 projecten door op het plaatje te klikken:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: Het samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers Noord, Provincie Groningen en Provincie Drenthe.

Meer informatie

Bericht over dit project op website Wageningen UR
www.heijsgroep.nl