1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. HAS en gemeente Oss ontwikkelden de Bachelor Class

HAS en gemeente Oss ontwikkelden de Bachelor Class

De gemeente Oss is een stedelijke kern met veel industrie waar de hele agrofoodketen aanwezig is. Continu zoekt de gemeente naar nieuwe manieren om haar regio te versterken, bijvoorbeeld door bedrijven en studenten met elkaar in contact te brengen en zo nieuwe verbindingen te maken. HAS Hogeschool is een van haar samenwerkingspartners. Dit resulteerde in 2 bijzondere projecten en één ervan is de Bachelor Class.

Visie op het ruimtegebruik van Oss in 2030

“De Bachelor Class is een nieuw innovatief onderwijsproject binnen HAS Hogeschool”, legt projectleider Cindy Hagenstein van de gemeente Oss uit. “43 derdejaars studenten van 6 opleidingen gaven binnen het project hun visie op het ruimtegebruik van Oss en omgeving in 2030. De Kracht van Oss, een samenwerking tussen gemeente en ondernemersverenigingen, was opdrachtgever. Ook de Agrifood Capital was nauw betrokken bij het project. 8 Osse ondernemers vormden tijdens het onderwijsproject samen de agrofoodketen en zij inspireerden de studenten bij het vormen van hun gebiedsvisie.”

Oss kraamkamer voor talent

“Oss wil een kraamkamer zijn voor talent”, stelt burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. “We willen de jonge generatie binnenhalen. Zij hebben een verfrissende manier van denken en goede vakkennis. Het is een innovatiemotor voor de gemeenschap. De gemeente Oss en HAS Hogeschool zitten op dezelfde golflengte en daarom stopt de samenwerking niet bij de afronding van de Bachelor Class. We willen dat bedrijven automatisch aan de HAS denken als ze een vraagstuk hebben. Zo kunnen we van elkaar leren en sámen de regio verder ontwikkelen.”

Grootse afsluiting

De studenten namen 10 weken lang hun intrek in de bibliotheek van Oss als externe projectruimte. De studenten vormden zelf 8 projectgroepen aan de hand van een pitch van 8 Osse ondernemers. Hun opdracht was zich een beeld te vormen van het ruimtegebruik in Oss over 15 jaar en een gebiedsvisie te ontwikkelen voor een nieuw ondernemerslandschap. Ze keken daarbij naar de bedrijvigheid, arbeidsmarkt, infrastructuur en woon-/leefomgeving. Het project werd groots afgesloten in Theater de Lievekamp in Oss waar de studenten in de grote zaal hun presentatie mochten houden.

Eigen kennis en ervaring inbrengen

Binnen de Bachelor Class werd samengewerkt op basis van een coöperatieve gedachte: alle partijen brachten hun eigen kennis en ervaring in. Cindy: “Het project groeide in de loop van de maanden en ik ben trots op wat we in zo’n korte tijd hebben bereikt en dan vooral met zoveel partijen. De studenten zijn uit hun comfortzone gestapt en de betrokken ondernemers hebben zich volledig blootgegeven om de studenten zo goed mogelijk te helpen.”

Sterke basis in agrofood

Rob van Roosmalen was vanuit HAS Hogeschool betrokken bij de Bachelor Class en geeft aan dat er een goede klik is omdat beide organisaties een sterke basis in de agrofood hebben én omdat de HAS graag samenwerkt met voorlopers. “De Gemeente Oss is mijn inziens zo’n een voorloper. De wijze waarop zij bezig zijn met agrofood en de positionering van Oss daarin is fantastisch. Ze denkt daarbij niet alleen aan morgen, maar juist ook aan de lange termijn. De gemeente denkt graag mee en draagt zelf zaken aan. De HAS heeft ook projecten met bedrijven die in de gemeente Oss gevestigd zijn en de gemeente speelt daarbij vaak een essentiële rol.”

Meer informatie

www.oss.nl