1. Home
  2. Meer HAS
  3. Reviews
  4. Studentverhaal Siebe van Rijckevorstel

Studentverhaal Siebe

Na veel verschillende opendagen te bezoeken, voelde hij de beste klik op de opleiding Milieukunde aan de HAS green academy. Siebe is nu een vierdejaars student van de opleiding Milieukunde en verteld ons onder andere over zijn buitenlandervaring.

De wereld over

Tijdens mijn stage heb ik een half jaar in Australië gewoond, dit heeft mij eigenlijk het meest van mezelf verrast. Aan het begin van mijn studie had ik nooit verwacht dat ik zo ver weg zou gaan. Ik dacht toen eerder dat ik voor een buitlandstage een half jaar naar België zou gaan. Nu ben ik super blij dat ik dit gedaan heb en is het een van de gaafste dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb heel veel van de natuur en steden in Australië mogen zien en een hele leuke stageopdracht gehad. 

Stage op Melbourne University

Ik heb stage gelopen op Melbourne University. Ik heb hiervoor zelf contact opgenomen met de universiteit en gevraagd of ik hier stage kon lopen, samen kwamen we tot de opdracht om een biodiversiteitsvoetafdruk te maken voor de universiteit. Vervolgens moest deze nog goedgekeurd worden door de HAS. Ik vind het heel fijn dat je veel vrijheid hebt op de HAS in de opdracht die je kon kiezen. Ik heb deze stage nu zelf gevonden, maar er zijn ook heel veel docenten met connecties waar ze naar kunnen bellen als je het lastig vind om zelf een stage te vinden.
Tijdens de stage mocht ik naast mijn eigen onderzoek ook veel helpen met veldwerk van andere projecten. Ik heb onder andere door dit veldwerk veel van de natuur en de stad kunnen zien. Dit veldwerk kon ook soms wel intensief zijn, een van de veldwerk taken was bijvoorbeeld een week lang greppels graven. Ondanks dat het soms intensief was, was dit alsnog wel heel erg leuk om te doen.
Mijn grootste uitdaging tijdens deze stage was toch wel de andere cultuur. Het Engels praten ging soepel, maar ze werken in Australië op een andere manier en ook rapporten worden anders geschreven. Dit was even wennen, maar uiteindelijk ook super leerzaam. Je leert niet alleen nieuwe vaardigheden, maar je leert ook hoe je kan omgaan met cultuurverschillen.

Ik vind het heel fijn dat je veel vrijheid hebt op de HAS in de opdrachten die je kan kiezen.

Breed georiënteerd afstuderen

Nu ik terugkijk op de afgelopen vier jaar vind ik het leukst aan de opleiding Milieukunde dat je heel erg zelf kan bepalen of je door je studie heen juist gespecialiseerd wil worden in één onderwerp, of toch liever breder afstudeert. Zelf heb ik door mijn studie heen voor mijn stage, minor, challenge en afstudeeropdracht bewust gekozen voor verschillende onderwerpen, om mijzelf breed te oriënteren op wat mogelijk is. Tijdens mijn stage lag de focus van mijn project op energie en ecologie. De minor die ik vervolgens gevolgd heb ging met name over voeding en het creëren van een gezonde leefomgeving. Vervolgens heb ik in de challenge een opdracht gedaan over toxocologie. Nu ben ik bezig met mijn afstudeeropdracht, hiervoor kijk ik naar de watervasthoudendheid van voedselbossen en richt ik mij dus op water en bodem. Ik vind het zelf heel leuk om van al deze verschillende onderwerpen naast de theorie ook in de praktijk te leren tijdens mijn opleiding, maar er zijn ook medestudenten die de voorkeur hebben om zich te specialiseren en verschillende opdrachten doen binnen één onderwerp.