1. Home
  2. Meer HAS
  3. Reviews
  4. Afgestudeerde Maxine aan het woord

Afgestudeerde Maxine aan het woord

Maxine heeft Milieukunde gestudeerd aan HAS green academy en is momenteel werkzaam als (Junior) Projectleider Bodem bij Certicon Kwaliteitskeuringen BV in Ede.

Waarom heb je voor de opleiding milieukunde gekozen?

Ik vond biologie en scheikunde altijd al erg leuke vakken. Daarnaast was ik altijd al veel met natuur en buiten zijn bezig. Mijn decaan raadde mij toen deze opleiding aan. Ik vond deze opleiding zo interessant omdat, het heel breed is, daarnaast leek het mij superleuk om naar het buitenland te kunnen voor een stage. Ik heb er ook voor gekozen om elke keer een ander soort stage of project te volgen, om zo veel mogelijk kennis van verschillende disciplines te krijgen.

Hoe ziet jouw huidige functie eruit?

Als Junior Projectleider Bodem voer ik milieu hygiënisch onderzoek uit. Als bijvoorbeeld een huis wordt gebouwd of een schuur wordt gesloopt moet je in veel gevallen bodemonderzoek uit laten voeren. Ik kijk dan of er verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn en geef advies over de staat van de bodem.

Mijn taken zijn onder andere contact houden met de klanten en collega’s, offertes- en prijsberekeningen maken, veldwerk voorbereiden, boorprofielen analyseren, monsters inzetten en naar het laboratorium sturen, resultaten analyseren en verwerken en uiteindelijk schrijf ik een adviesrapport voor de klant!

Sluiten je baan en je opleiding goed op elkaar aan?

Ik vind dat mijn opleiding erg goed aansluit bij mijn baan. Ik heb zelfs tijdens mijn opleiding al het een ander van bodemonderzoek meegekregen en had ook al stage gelopen als bodem adviseur. Ik ben daardoor ook erg enthousiast geraakt over dit werkveld en wilde hier graag verder in leren.

Wat vind je leuk aan je werk?

Ik vind mijn werk zo leuk en uitdagend, omdat ik elke keer iets nieuws leer. Bodemonderzoek is niet alleen gericht op de grond in een tuintje achter je huis, maar kan ook waterbodemonderzoek in een kanaal zijn, asbestonderzoek bij een oude boerderij, grondwatermonitoring bij stortplaatsen of onderzoek bij de uitbreiding van een snelweg. Dit zijn soms onderzoeken die jaren duren.

Meer weten?