1. Home
  2. Meer HAS
  3. Reviews
  4. Afgestudeerde Annika aan het woord

Afgestudeerde Annika aan het woord

Annika studeerde Applied Geo-Information Science aan HAS green academy en werkt nu bij AGEL adviseurs waarbij ze zich bezighoudt met geo-ICT vraagstukken.

HAS green academy student

Waar werk je en wat is je huidige functie?

AGEL adviseurs in Oosterhout is een adviesbureau in ruimte/omgeving, milieu, infra, geodesie en bouw. Zelf werk ik op de afdeling Geodesie. Ik houd me daar met mijn collega’s bezig met Geo-ICT vraagstukken. We richten interne en externe Geoviewer(s) in, beheren die en voeren GIS-gerelateerde inventarisaties en analyses uit voor klanten.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Dat hangt vooral af van het project waar we mee bezig zijn en vragen die er die dag komen, zowel van klanten als van collega’s. Iedere dag is in ieder geval heel divers.

Wat vind je leuk aan je werk?

Ik krijg veel ruimte om eigen ideeën uit te werken. Dat vind ik prettig. Daarnaast houd ik van de diversiteit van het werk. Dat komt mede door de verschillende werkvelden waarop AGEL Adviseurs actief is. Dat alleen al brengt veel diversiteit met zich mee en zorgt dat ik inhoudelijk en op een breed vak veel leer. 

Sluiten je baan en je opleiding goed bij elkaar aan?

Ontzettend goed zelfs. Programma’s waar ik tijdens de studie mee heb gewerkt, gebruik ik nu in mijn werk. Ik merk ook dat mijn inhoudelijke kennis wordt gewaardeerd. Net als de vaardigheden om die kennis te communiceren, waar ik tijdens mijn opleiding in ben getraind.

Aan welke maatschappelijke vraagstukken werk je?

We hebben onlangs een nieuw project opgezet: Wijken van de Toekomst. We hebben met ons bedrijf een maatlat ontwikkeld die inzicht geeft in hoe wijken scoren op 6 thema’s: water, groen, natuur, milieukwaliteit & gezondheid, energie & mobiliteit en leefbaarheid. Je kunt wijken zo heel gemakkelijk met elkaar vergelijken. De informatie hebben we verzameld door (geo)data te analyseren, een wijkscan uit te voeren en een bewonersenquête te houden. Dat heeft geleid tot een nulmeting. Op basis daarvan is weer een inspiratieboek opgesteld. Daarin staan concrete stappen om de balans tussen klimaat, maatschappij en biodiversiteit in een wijk te verbeteren. Dit inspiratieboek is meteen een goede basis voor het op te stellen omgevingsbeleid en de op te stellen programma’s onder de Omgevingswet. Met het resultaat kunnen gemeenten direct aan de slag!