1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool en praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind verlengen samenwerking

HAS Hogeschool en praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind verlengen samenwerking

Melkveehouderij Hoeve Boveneind in Herwijnen blijft ook de komende vijf jaar een belangrijke praktijkfaciliteit voor studenten, docenten en docentonderzoekers van HAS Hogeschool. Op 7 april 2022 tekenden collegevoorzitter Reggy van der Wielen en eigenaar Wilfred de Bruijn een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hoeve Boveneind is een van de drie praktijkleerbedrijven van de opleiding Veehouderij van HAS Hogeschool.

HAS en Hoeve Boveneind praktijkleerbedrijf

Sinds februari 2015 wordt er lesgegeven op Hoeve Boveneind waarbij de studenten de theorie meteen kunnen toepassen in de praktijk en vice versa. Ook doen de studenten onderzoek op verschillende niveaus: ze verzamelen data en doen data-analyse, ze monitoren koeiengedrag en ze valideren complexe data.

In beweging

“Bij Hoeve Boveneind hechten we veel waarde aan educatie en de ontwikkeling van mensen, in dit geval zowel studenten als docenten”, zei eigenaar Wilfred de Bruijn voorafgaand aan de ondertekening. “De verbinding tussen onderwijs en werkveld is daarbij van grote waarde. De samenwerking Hoeve Boveneind ook veel gebracht: het heeft ons in beweging gezet.” En collegevoorzitter Reggy van der Wielen vulde aan: "Hoe mooi is het dat we als onderwijsinstelling bij een partner uit het werkveld onderzoek kunnen doen. We hebben zorgvuldig gesproken over de invulling van ons partnerschap de komende jaren. We zien veel inhoudelijke kansen en tevens de mogelijkheid van elkaar te blijven leren. Een win-winsituatie."

Foto: Reggy van der Wielen en Wilfred de Bruijn.

Ondertekening Hoeve Boveneind en HAS

Leslokaal

Hoeve Boveneind bevindt zich nabij Herwijnen. Deze locatie is één van de twee praktijkfaciliteiten van HAS Hogeschool specifiek voor de melkveesector. Het bedrijf heeft 125 stuks melkvee met bijbehorend jongvee op een aparte locatie. De praktijkfaciliteit heeft een leslokaal geïntegreerd in het stallencomplex: de oude jongveestal is omgebouwd tot modern leslokaal met 20 werkplekken. Studenten stappen letterlijk vanuit de schoolbanken de stal in.

Praktijkonderzoek

In en rondom de stallen kan onderzoek gedaan worden. Op het bedrijf zijn verschillende automatiseringssystemen aanwezig: activiteitsensoren zowel om de poot als hals van Nedap, een 2 stands melkrobot, klimaatsensoren, een uitgebreid camerasysteem en een hypermoderne klauwbekapbox. Onder de vlag van het lectoraat Precision Livestock Farming doen docentonderzoekers onderzoek naar onder meer het vroeg detecteren van hittestress bij koeien, sociale interacties tussen koeien en ademluchtanalyse om slepende melkziekte vroegtijdig op te sporen.

Meer weten?

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken