1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS en Naturalis zetten onderzoek naar verbeteren biodiversiteit voort

HAS en Naturalis zetten onderzoek naar verbeteren biodiversiteit voort

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring van HAS green academy is haar tweede termijn ingegaan. Dit betekent een nieuwe periode van vier jaar onderzoek met als doel het behoud en de bescherming van biodiversiteit. Het lectoraat doet dit samen met partner Naturalis Biodiversity Center. Afgelopen dinsdag was bij Naturalis een interactieve bijeenkomst om de verlenging te vieren.

Margje_Voeten_Naturalis

Lector Margje Voeten van HAS green academy blikte samen met dagvoorzitter Marten Schoonman van Naturalis terug op het onderzoek dat de onderzoekers de afgelopen 4 jaar hebben verricht en bespraken het belang van de samenwerking tussen de HAS en Naturalis. En natuurlijk werd er vooruit gekeken, want er komt nog veel meer onderzoek aan. Ook was er een panelgesprek tussen HAS-directeur Patricia de Cocq en plaatsvervangend Naturalis-directeur Maaike van de Kamp-Romijn. De ruim 100 deelnemers aan de bijeenkomst konden naast het plenaire programma drie workshops volgen gericht op de praktische en toekomstige toepassingen van het monitoren van soorten.

Publicatiedatum
29-01-2024

Monitoring: effect meten

“Het lectoraat richt zich op het in beeld brengen van biodiversiteit en deze over de tijd te monitoren”, vertelde Margje tijdens de bijeenkomst. “Dit is soms wettelijk verplicht maar ook noodzakelijk, bijvoorbeeld om erachter te komen of de maatregelen die we nemen ten behoeve van het behoud en de bescherming van biodiversiteit daadwerkelijk effect hebben, of dat er bijgestuurd moet worden. Hoe belangrijk dit is, zie je onder meer terug bij de afstudeeropdrachten van de opleiding Toegepaste Biologie: van de 45 opdrachten dit jaar gaan er 12 over monitoring.”

Innovatieve technieken

“We maken daarbij gebruik van innovatieve technieken die toepasbaar gemaakt worden voor vragen uit de praktijk”, vervolgde ze. “Aansluitend op de expertise van Naturalis richtte het lectoraat zich in eerste instantie op twee specifieke technieken voor soortherkenning: omgevingsDNA, ofwel eDNA, en automatische beeldherkenning. Beide technieken lenen zich uitstekend voor toegepast onderzoek. We zijn echter ook steeds meer met monitoring in het algemeen bezig en gebruiken daarbij vaak remote sensing, waarbij vanaf een afstand gegevens worden verzameld, en ruimtelijke analyses. Hier is veel behoefte aan vanuit het werkveld. We blijven ons steeds op nieuwe technieken oriënteren en sluiten daarop aan.”

Meer informatie over het lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Onderzoeksproject COMBINED

Een bijzonder project waar het lectoraat en Naturalis de komende zes jaar aan meewerken is het onderzoeksproject COMBINED. Dit project richt zich op de vraag hoe veranderingen in de biodiversiteit en het klimaat elkaar in de Nederlandse landschappen beïnvloeden. Het lectoraat en Naturalist focussen zich daarbij specifiek op de stedelijke omgeving. Daarnaast onderzoeken ze hoe en welke maatregelen we het beste kunnen toepassen om effecten van klimaatsverandering te verkleinen en biodiversiteit te vergroten.

Meer informatie over het project COMBINED