1. Home
 2. Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw (SABE-regeling)
 3. Scholings- en coachingsprogramma precisielandbouw

Scholings- en coachingsprogramma precisielandbouw

De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw volgen elkaar in hoog tempo op. Was in de jaren negentig de melkrobot die voor opschudding zorgde, nu is precisielandbouw op een groot aantal bedrijven niet meer weg te denken;

Scholings- en coachingsprogramma Precisielandbouw

op plaatsspecifiek real-time bemesten, ziekten en plagen bestrijden met behulp van GPS, mestrobots, rechtrijsystemen en robots die onkruiden in het gewas kunnen verwijderen zijn voorbeelden van precisietoepassingen in de landbouw. Hoe kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen?

Daar willen we in het scholingsprogramma Precisielandbouw in de open teelten aandacht aan besteden. Dit scholingsprogramma is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein, Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als agrarisch onderwijs willen wij agrarisch ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame, slimme en toekomstbestendige sector. Dit doen wij door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een bedrijfsvoering waarin precisielandbouw een rol speelt. Precisielandbouw kan ook bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw en kan de ondernemer helpen om slimme beslissingen te nemen of het werk eenvoudiger maken. Het kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plant- en of perceelsniveau. Ondernemers kunnen de productie zo optimaliseren en werken aan een duurzamere teelt.

Scholingsaanbod

Er is een cursus voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches. Het praktijkgerichte aanbod richt zich voor agrarisch ondernemers op onder meer: taakkaarten, werktuigbesturing, hoe kun je met precisielandbouw toewerken naar een duurzame bedrijfsvoering en hoe kun je effecten goed monitoren. Het opleidingstraject voor coaches richt zich op het begeleiden van ondernemers op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw en hoe ze ondernemers kunnen begeleiden bij het inzetten van precisietechnieken.

Aanbod SABE-regeling

 • Cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers

  Locatie
  Dronten en Den Bosch
  Studieduur
  2 dagen

  Hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen? In de cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers wordt ook aandacht besteed aan het toepassen van precisielandbouw in de praktijk.

 • Opleiding bedrijfscoach precisielandbouw

  Locatie
  Dronten en Den Bosch
  Studieduur
  4 dagen

  Agrarisch ondernemers gebruiken steeds meer precisietechnieken. Zij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw. In de opleiding Bedrijfscoach precisielandbouw leer je hoe je als adviseur gericht kunt helpen op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw.

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)

Voor dit programma kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE).

 • Agrarische ondernemers kunnen een voucher aanvragen van €800 voor de cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers.

 • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal €1.250. Deze voucher is in te zetten voor de opleiding Opleiding bedrijfscoach precisielandbouw.

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl.

Kom je er niet uit? Dan kun je ook je contactpersoon van jouw instelling machtigen om de voucher aan te vragen. Let op: wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of jouw voucher ook daadwerkelijk toegekend wordt.

Meer weten of je in aanmerking komt voor een voucher en wat de voorwaarden zijn? Bekijk de website van het RVO.