1. Home
  2. Samenwerken
  3. Fieldlabs Noord-Limburg

Fieldlabs Noord-Limburg

Fieldlabs Noord-Limburg is de topregio op het gebied van onder andere logistiek, land- en tuinbouw, voeding, gezondheid, technologie, circulariteit en grensoverschrijdend ondernemen. Maar wat doen wij dan? En wat heb je eraan?

Leren en groeien doen we samen, want samen staan we sterker. Daarom werken overheid, onderwijs en mkb’s in Noord-Limburg waar mogelijk samen. Dat doen we binnen vijf verschillende Fieldlabs: Future Farming, Grenszlab, Voeding & Gezondheid, Technische Innovatie en Slimme Logistiek (TISL) en Circulaire Transitie.

Studenten van de Universiteit Maastricht Campus Venlo, HAS green academy Venlo, Fontys Venlo, Gilde Opleidingen en Yuverta gaan aan de slag met een innovatief vraagstuk binnen de Fieldlabs. Producten en processen worden er onderzocht, verbeterd en vernieuwd.

Het doel van de Fieldlabs is het ontwikkelen, behouden en aantrekken van kennis en talent in de regio. Zo dragen we bij aan de gezonde toekomst van Noord-Limburg.De Fieldlabs versterken daarnaast de band tussen onderwijs en mkb’s en de versoepeling en doorstroom van studenten richting bedrijven in de regio Noord-Limburg.

Meer weten of samenwerken in Fieldlab Noord-Limburg?

Nieuws

Fieldlabs Noord-Limburg bestaat twee jaar

We hebben iets te vieren: Fieldlabs Noord-Limburg is ruim twee jaar onderweg! Met deze regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en mkb’s willen we talent aantrekken, ontwikkelen en behouden in Noord-Limburg. Het is fantastisch om te zien welke innovatieve projecten al zijn gestart. Graag lichten we een aantal bijzondere projecten hieronder uit.

Project Mijn Tussenjaar start met nieuwe groepen
Fieldlab: Future Farming

Mijn Tussenjaar is een project waarin studenten aan de slag gaan om zichzelf, het diverse aanbod in opleidingen en de mogelijkheden in het bedrijfsleven beter te leren kennen. In zes maanden tijd maken ze een plan met wat ze allemaal willen gaan doen en ervaren. Vervolgens gaan ze individueel en samen met andere deelnemers op ontdekkingstocht en op onderzoek bij bedrijven en scholen. Al deze ervaringen geven hen een goede basis voor het maken van een passende keuze voor de toekomst!

Deze zomer heeft de eerste groep studenten van Mijn Tussenjaar hbo hun certificaat van deelname ontvangen. Binnenkort start een nieuwe groep en er zijn nog enkele plekken vrij. Interesse? Neem contact op met Lineke Thissen via tussenjaar@has.nl of kijk op de website hierover van HAS green academy.

De eerste groep van 21 mbo-studenten is afgelopen maand gestart bij Mijn Tussenjaar mbo. Kijk voor meer informatie op de website hierover van Gilde Opleidingen.

Vliegende start gemaakt met project Staff-exchange
Fieldlab: Grenszlab

Afgelopen maand is er een start gemaakt met het project Staff-exchange, dat activiteiten opzet om regionale onderwijsinstellingen te verbinden aan de ontwikkeling van het onderwijs zelf. Zo gaat Frans van Haperen, docent bedrijfskunde aan de HAS green academy, een jaar lang als gastdocent bij Yuverta in Horst werken. Daar begeleidt hij studenten bij het opstellen van ondernemersplannen. Met zijn kennis en ervaring kan hij de studenten van Yuverta nieuwe inzichten bieden en ze helpen bij de voorbereiding op hun toekomstige carrières.

 

Mkb-ers krijgen via project CARBON-les hulp bij verduurzaming
Fieldlab: Technological Innovation & Smart Logistics

Bedrijven moeten de komende tijd verduurzamen en er komen steeds meer regels om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Ook de logistieke sector staat een enorme uitdaging te wachten op dit vlak. Het project CARBON-les helpt mkb-ondernemers uit Noord-Limburg om hier actief mee aan de slag te gaan. Het project biedt samen met ketenpartners ondersteuning en praktische handvaten bij het verduurzamen van processen en organisatiestructuren binnen een bedrijf.

Afgelopen week was de kick-off met 4-jaars studenten van Fontys Venlo. Binnenkort starten de eerste workshops bij regionale mkb’s. Kom in contact met projectleider

Fred Nooijen via f.nooijen@fieldlabsnoordlimburg.nl of via +31 6 25478725.

 

Samenwerken

Wat zijn wij trots! Binnen de Fieldlabs Noord-Limburg zijn maar liefst 27 projecten gestart en meer dan 100 mkb-ers uit de regio die met ons samenwerken!

Een mooi voorbeeld:
Momenteel onderzoeken studenten van Yuverta en HAS green academy Venlo hoe ‘bijzondere’ (gekleurd vruchtvlees) #aardappelrassen zonder chemie geteeld kunnen worden. Het doel is het beperken van de aantasting van phytophthora in aardappelen en een verhoging van de aardappelopbrengst.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Bijzonder Brabants. Hier zijn 16 proefveldjes aangelegd waar geëxperimenteerd wordt met strokenteelt (stroken aardappelen gecombineerd met stroken andere gewassen) en watergeefmethoden.
Studenten doen direct ervaring op in het werkveld en Bijzonder Brabants heeft meteen toepasbare resultaten voor hun eigen uitwerking. De uitkomsten en opbrengsten van het onderzoek delen we graag op een later moment.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website: fieldlabsnoordlimburg.nl of meld je hier aan voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent van deze regionale samenwerking.