1. Home
  2. Onderzoek
  3. Projecten
  4. Bedreigingen ecologische waterkwaliteit beeksystemen

Meten van bedreigingen van de ecologische waterkwaliteit van beeksystemen

De waterkwaliteit in beeksystemen staat onder druk door vervuiling en landgebruik. Daardoor is het allerminst zeker dat de waterkwaliteitsdoelen van 2027 voor de Kaderrichtlijn Water gehaald zullen worden.

ecologische waterkwaliteit

De individuele gevolgen van verschillende bedreigingen zijn lastig te beoordelen. Om dat beter te kunnen doen, ontwikkelen wij een methodiek om individuele bedreigingen te identificeren door te kijken naar de respons van ongewervelden, zoals insectenlarven. Zo kunnen overheden en natuurbeschermers maatregelen nemen voor waterkwaliteitsverbetering.

Combinatie data en veldwerk

Wij kijken onder andere naar welke soorten indicatief zijn voor welke bedreigingen, op basis van waterschapsdata. Daarnaast kijken we naar de dispersiecapaciteit van ongewervelden, om te kunnen beoordelen of ze beeksystemen wel kunnen bereiken. Dit doen we door middel van het gebruik van LED-emmers langs verschillende delen van de Keersop, de Beekloop en de Tongelreep.

Neem contact op