Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Scholings- en coachingsaanbod Stikstof in de landbouw door hoger onderwijsinstellingen beschikbaar

Tractor in het veld - Foto Twan Wiersman
 1. HAS Organisatie
 2. Actualiteit
 3. Nieuws
 4. Scholings- en coachingsaanbod Stikstof door hoger onderwijsinstellingen beschikbaar

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. De nadruk ligt vooral op bronmaatregelen die bijdragen aan het verminderen van emissies van stikstof naar de lucht; verlagen eiwit in de voeding, meer beweiden, emissiearme stallen en mestaanwending. Ook is er aandacht voor de bedrijfseconomische kant van de stikstofproblematiek.

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe)

Vanaf maandag 30 november kunnen agrarische ondernemers een voucher aanvragen voor de verdiepende cursussen door een beroep te doen op de Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe). Voor het volgen van een masterclass is geen voucher nodig. Aanmelden voor het scholings- en coachingsaanbod kan via de websites van een aantal groene hogescholen (HAS Hogeschool en Aeres Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy.


Cursusaanbod stikstof

 • Masterclass Stikstof in de landbouw

  De masterclass Stikstof in de landbouw beslaat 1 dagdeel en is specifiek gericht op praktische handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers.
  Vrouw in weiland met koeien - Masterclass Stikstof in de landbouw

  Lees meer

 • Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

  De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau.
  Tractor in het veld - Foto Twan Wiersman

  Lees meer

 • Opleiding bedrijfscoach stikstof

  De opleiding bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen. Een bedrijfscoach stikstof kan agrarische ondernemers ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.
  Koeien in weiland - Masterclass Stikstof in de landbouw

  Lees meer

Deel deze pagina