Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

What about Soil? College 23 - Fysieke bijeenkomst

Illustratie verschillende groeiende groente
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Agenda
  4. What about Soil? College 23 - Fysieke bijeenkomst

In de collegereeks 'What About Soil' houden wij op donderdag 2 juni van 17.00 – 20.00 uur onze 4e What about Soil-sessie van dit studiejaar. Na 2 jaar online colleges te hebben gehouden, verzorgen we nu weer een fysiek college op locatie op HAS Hogeschool in Den Bosch.

Tijdens elk college van ‘What About Soil?’ delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. Deze keer hebben we twee sprekers op het programma die ingaan op het thema regeneratieve landbouw: Toos van Noordwijk en Joost van Strien.

Thema regeneratieve landbouw

Veel boeren, beleidsmakers en bedrijven zijn doordrongen van de noodzaak om de stikstofuitstoot te verminderen en te investeren in bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit. Tegelijkertijd is het voor ondernemers van belang om dit wel te koppelen aan een volhoudbaar verdienmodel. Tijdens deze What About Soil? willen jullie inspireren over mogelijkheden in relatie tot bedrijfsvoering en laten zien hoe je de resultaten daarvan op de ecosysteemdiensten meetbaar zou kunnen maken.

Want hoe weet je als boer überhaupt wat de ‘gezondheid’ van je bodem is en wat je hieraan kunt doen? En hoe kunnen boeren, beleidsmakers en bedrijven monitoren wat het effect is van eventuele maatregelen? Citizen Science of eigenlijk ‘Boeren wetenschap’ kan een uitkomst bieden. Simpele, maar wetenschappelijk robuuste meetmethoden maken het mogelijk voor boeren om zelf of samen met vrijwilligers metingen te doen aan bodem, water en biodiversiteit.

Toos van Noordwijk zal een aantal voorbeelden laten zien van dergelijke tools en hoe deze ingezet worden om boeren te helpen de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit op hun percelen in kaart te brengen. Deze data kan boeren ook helpen om het besprek met bedrijven en beleidsmakers aan te gaan en op termijn kan het wellicht leiden tot het belonen voor hun inspanning.

Vervolgens zal Joost van Strien jullie ‘meenemen’ naar zijn bedrijf en de veranderingen in de bedrijfsvoering die hij de afgelopen jaren heeft toegepast. Startend vanuit een gangbaar akkerbouwbedrijf, via een biologische en biodynamische bedrijfsvoering naar uiteindelijk een ‘no shit’-aanpak (bio-vegan voedselproductie). Dit alles om naar een steeds meer gesloten landbouwsysteem te gaan, wat ook volhoudbaar is. De zorg voor het bodemleven is daarbij een heel belangrijke factor.

Aanmelden

Aanmelden is gratis en kan hieronder. Na 2 jaar online colleges te hebben gehouden, verzorgen we nu weer een fysiek college op locatie. We ontmoeten je graag op donderdag 2 juni 2022 in het auditorium (1D-13) in Den Bosch. Het inhoudelijke programma start om 17.45 uur en eindigt rond 20.00 uur.

Je kunt om 17.00 uur gebruik maken van een (gratis) maaltijd. Meld je hiervoor uiterlijk 29 mei aan. Ná deze datum kun je je alleen nog aanmelden zonder maaltijd. AANMELDEN VOOR DE MAALTIJD IS NIET MEER MOGELIJK.

Datum

2 juni 2022

Tijd

17.45-20.00 uur

Waar

Fysieke bijeenkomst op HAS Hogeschool in Den Bosch, auditorium (1D-13)

  • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

What about Soil College 23

Over de sprekers

Toos van Noordwiijk

Toos van Noordwijk is directeur wetenschap, beleid en innovatie bij Earthwatch Europe. Zij begon haar carrière bij Stichting Bargerveen met promotieonderzoek naar natuurbeheer en ongewervelden in kalkgraslanden. Haar onderzoek leidde tot een joint doctorate van de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Gent, waarvoor zij in 2014 de Wallace Award ontving. In 2013 verhuisde zij naar Engeland, waar zij uiteindelijk bij Earthwatch terechtkwam.

Earthwatch Europe is een internationale NGO en onafhankelijk onderzoeksinstituut die zich inzet voor een duurzame samenleving door mensen in contact te brengen met natuur, deze samen te monitoren (citizen science) en met alle betrokkenen te werken aan praktische oplossingen.

Toos geeft leiding aan een team van internationale experts op gebied van citizen science, waterkwaliteit en biodiversiteit. In Nederland heeft zij een team opgezet dat gebruik maakt van de internationale expertise op gebied van bodem, water en biodiversiteit om bij te dragen aan de transitie naar duurzame landbouw en groene steden in Nederland.

Joost van Strien

Joost van Strien is eigenaar van het eerste gecertificeerde bio-vegan bedrijf van Nederland, Zonnegoed en oprichter van de No Shit Foodmovement. In 1992 startte hij een gangbaar akkerbouwbedrijf en ontwikkelde dat tot een van de meest duurzame landbouwbedrijven in Nederland.

Hij laat zien dat het mogelijk is puur plantaardig biologisch te telen. Zonder input van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen, kunstmest, en dierlijke mest, met toepassing van maaimeststoffen, minimale grondbewerking, functionele agro-biodiversiteit en agroforestry.

Zonnegoed is zelfvoorzienend in stikstof, produceert klimaatneutraal en is volledig onafhankelijk van productiedieren. In maart van dit jaar werd Joost samen met zijn compagnon Chris Feickens, uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het jaar.

Met de movement wil Joost consumenten bewust maken van het belang van ‘vegan vegetables’  en collega-boeren inspireren.

Deel deze pagina