Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Natuurinclusieve landbouw

Koe in gras

Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur doen we volop onderzoek naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

De afgelopen jaren hebben we al veel onderzoek gedaan naar natuurinclusieve landbouw. Zo hebben we een rekentool, met handige handleiding, ontwikkeld voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast hebben we in verschillende gebieden onderzoek gedaan naar hoe verschillende partijen in een gebied gezamenlijk stappen kunnen zetten naar natuurinclusieve landbouw. Het verdienmodel voor boeren staat hierbij centraal, een boer moet een goede boterham met natuur kunnen verdienen. Ook de komende jaren zal HAS onderzoek blijven doen naar een gebiedsgerichte aanpak voor natuurinclusieve landbouw en het onderliggende verdienmodel, onder meer in de vorm van het twee-jarige onderzoeksprogramma Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw

Kritische succesfactoren natuurinclusieve landbouw

In dit afstudeerproject in opdracht van de Provincie Brabant is helder geworden dat Gemotiveerdheid van de ondernemer, de beschikbaarheid van Grond en Geld kritische succesfactoren zijn voor een succesvol Natuurinclusief melkveebedrijf. Aan de hand van de rekentool kan iedere ondernemer zijn eigen situatie volledig financieel in beeld brengen, en daarmee de eigen kritische succesfactoren in beeld krijgen. Tal van natuurinclusieve maatregelen blijken met weinig moeite en kosten uitvoerbaar te zijn: naast het volledig omvormen van een bedrijf zijn er daarmee ook voldoende mogelijkheden voor het zetten van kleine stappen naar natuurinclusieve landbouw.

Downloads:

Kritische Succesfactoren Natuurinclusieve Landbouw

Rekentool Natuurinclusieve landbouw

Handleiding rekentool

Gebiedsgerichte kansen en knelpunten van Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw gaat over de perceelgrenzen van een individueel bedrijf heen en daarnaast liggen er kansen voor natuurinclusieve landbouw in samenwerking. In dit onderzoek is in twee gebieden (Het Land van Heusden & Altena en De Hilver) onderzocht wat de belangrijkste kansen en knelpunten zijn in de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Hierbij is gekeken naar economische, ecologische, sociale en institutionele aspecten en op zowel bedrijfsniveau als gebiedsniveau.

Download:

Gebiedsgerichte Kansen En Knelpunten Natuurinclusieve Landbouw

Cursus Natuur-inclusief ondernemen voor boer en tuinder

Het lectoraat heeft in samenwerking met Provincie Noord-Brabant en Biodiversity in Business ook een cursus Natuurinclusief Ondernemen ontwikkeld. Het doel van de cursus is om ondernemers te begeleiden naar de volgende stap in omschakeling ten aanzien van natuur-inclusief ondernemen. Meer informatie is te vinden op onze website.

Lector

Daan Groot MSc BSc

Lector Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw


E: D.Groot@has.nl

T: +316 38248897

Portret Lector Daan Groot

Deel deze pagina