Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Tractor in het veld - Foto Twan Wiersman
 1. HAS Bedrijfsopleidingen
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

Inhoud

De verdiepingscursus stikstof in de landbouw is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de 4 groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool InHolland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

De inhoud van de cursus ligt op kennisontwikkeling en praktische toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector
 • Inzicht in de maatschappelijke opgave rondom stikstof op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving ten aanzien van stikstof
 • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) die emissie van stikstof reduceren (brongericht) en de toepassing in het eigen bedrijf
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
 • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

Opzet van de cursus

Online modules als voorbereiding

Voor de melkveehouderij zijn online theoriemodules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen.

De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd zijn.

Tevens is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de (gratis) masterclass stikstof in de landbouw.
Bekijk onze pagina Masterclass stikstof in de landbouw voor informatie en toegang tot de masterclass.
 

Online bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur. Tijdens deze bijeenkomsten worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf aan de hand van casussen en voorbeelden. De kringloopwijzer is daarbij 1 van de hulpmiddelen.
Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en indien van toepassing de voorbereidende opdracht heeft gemaakt.

Data

De cursussen bieden we aan in verschillende delen van het land. Indien de situatie rondom Corona het nog niet toelaat om de bijeenkomsten fysiek te houden, zijn we genoodzaakt om de cursus online aan te bieden.

Locatie Aeres Hogeschool Dronten:

 • 8 en 15 november, 6 december
  Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00

Praktisch

Financiering: € 800,- (geen btw)
Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling. De voucher is aan te vragen via rvo.nl

Gebruik PC
Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dien je daarom over een pc te beschikken.

Voor Wie

Voorwaarde voor deelname: het vooraf volgen van de gratis masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van de kennisinstellingen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
08 november 2022
Duur
3 dagen
Investering
€ 800,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 800,00
Totaalprijs
€ 800,00
excl. btw*

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.

Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling. De voucher is aan te vragen via rvo.nl  

Deze cursus komt niet in aanmerking voor het STAP-Budget.

Deel deze pagina