Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus Scouten van plagen in bedekte teelt

 1. HAS Bedrijfsopleidingen
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Cursus Scouten van plagen in bedekte teelt

Scouten bestaat uit signaleren en monitoren. Signaleren vertelt je vanaf welk moment de plaag aanwezig is en waar precies op het bedrijf. Monitoren is de volgende stap. Daarbij wordt het verloop van de plaag en de natuurlijke vijanden in de tijd gekwantificeerd. Deze onderwerpen komen allemaal aan bod in de cursus Scouten van plagen in bedekte teelt.

Goed scouten helpt om vroegtijdig ziekten en plagen te detecteren en is essentieel voor het slagen van de geïntegreerde bestrijding. Gezien de dynamiek van de populaties in de kas, is wekelijks, gestructureerd en nauwkeurig scouten gewenst. Eenduidige analyse en registratie is eveneens een belangrijk aspect van succesvolle geïntegreerde gewasbescherming. Om goed te kunnen scouten, is kennis van ziekten en plagen, van hun gedrag en levenscyclus noodzakelijk. Ook het opstellen en/of kunnen begrijpen en uiteraard uitvoeren van een scoutprotocol is essentieel. Op basis van de inventarisatie en drempelwaarden beslis je of er bestrijding nodig is, wanneer die moet worden uitgevoerd en bij pleksgewijs optreden waar gecorrigeerd moet worden.

Inhoud

Dit is een praktijkgerichte cursus waarbij een stuk basistheorie niet kan ontbreken. Om het leereffect voor jou als cursist zo groot mogelijk te maken, hangen wij de cursus op aan jouw eigen situatie. Naast een stukje theorie en onderwijs in het lab, ga je in de cursus aan de slag om de bovenstaande leerdoelen te bereiken door middel van: Het maken van een nieuw of beoordelen van een bestaand scoutprotocol van je eigen bedrijf voor een specifieke plaag- gewascombinatie. Je presenteert je bevindingen in duo’s aan je medecursisten en geeft tevens feedback op de presentaties van je medecursisten.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • Te begrijpen en uit te leggen welke rol scouten speelt in geïntegreerde gewasbescherming.

 • De meest voorkomende plagen op hoofdlijnen te herkennen. Je hebt inzicht in schade die ze aan kunnen brengen aan het gewas; je kent het gedrag van de plagen en hebt kennis van de levenscysclus.

 • Je kan een scoutprotocol opzetten en/of begrijpen (afhankelijk van je rol in het scoutproces en voorkennis).

  - Protocol passend bij locatie/bedrijf/gewas
  - Tijdsbesteding per Ha
  - Wijze van signalering en monitoring
  - Wijze van administratie

 • Je kunt beoordelen welke scoutmethoden het meest geschikt zijn voor verwachte plaagsoorten?
  - Locatiebepalend
  - Gestructureerde manier van scouten
  - Weten welke drempelwaarde per plaagsoort hoort?
  - Seizoensfluctuaties

 • Je weet op welk moment scouten het meest effectief is?
  - Gedrag van insecten
  - Seizoensfluctuaties

 • Je weet hoe je de scoutresultaten registreert en analyseert.
  - Datamanagement

 • Je weet hoe je de scoutresultaten kunt omzetten in een actieplan en de effecten kunt meten.
  - Je kan onder andere de drempelwaarde bepalen


Buiten de 3 dagen ga je met je eigen opdracht aan de slag. Per cursusdag moet je denken aan 2 uur voorbereiding.

Voor wie

Iedereen die zich bezig houdt met scouten in een tuinbouwbedrijf in de bedekte teelt. Denk hierbij aan scouts, assistent scouts, teeltmedewerkers- specialisten van tuinbouwbedrijven in de bedekte teelt.

Duur

Dit is een 3-daagse cursus. 
Lesdata: 10 november, 25 november en 8 december 2022
Lestijden: van 9.00 tot 17.00 uur.

Toelatingseisen

Wij houden rekening met verschillende niveaus. In de opdrachten brengen we differentiatie aan. De cursus is daarmee geschikt voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een scoutprotocol als ook mensen die het protocol moeten opvolgen en uitvoeren.

Certificering

Bij het goed afronden van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen scouten

HAS Hogeschool werkt aan een uitgebreid aanbod aan scout cursussen. Dit aanbod bestaat uit een 3-daagse basiscursus 'Scouten van plagen in bedekte teelt' met daarnaast verdiepingscursussen op het gebied van ziekten waarin we een onderscheid maken tussen de voedingstuinbouw en de sierteelt. De vervolgcursussen komen in de winter van 2021-2022 beschikbaar.


Deze cursus is in samenwerking met Dümmen Orange tot stand gekomen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
10 november 2022
Duur
1 maand
Investering
€ 1.555,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 1.495,00
Cateringarrangement
€ 60,00
Totaalprijs
€ 1.555,00
excl. btw*

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.

Lesmateriaal: Boek: Kennen en herkennen. Dit boek is het naslagwerk voor deze cursus en gebruiken we zowel voor cursus Scouten van plagen in de bedekte teelt als ook in de verdiepingscursussen. De kosten voor dit boek zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Deze cursus kan in aanmerking komen voor een vergoeding van Colland. Deze vergoeding is 60% tot een maximum van € 1.500. Komt u of uw medewerking in aanmerking? Kijk op de website van Colland.

STAP-budget

Voor deze cursus kun je het STAP-budget aanvragen: een subsidie tot €1.000 van de overheid. 

Deel deze pagina