1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Vrijwilligersonderzoek Brabants Landschap

Vrijwilligersonderzoek Brabants Landschap

‘Plezier, een voldaan gevoel, ontspanning en nieuwe sociale contacten.’ Dit is de uitkomst van een grote enquête onder 180 Brabantse vrijwilligersgroepen in opdracht van Brabants Landschap.

Uniek onderzoek

De HAS-studenten Sanne van Doormaal en Marinus van Sluisveld (respectievelijk Tuin- en Landschapsmanagement en Stad- en Streekontwikkeling) onderzochten de effecten van vrijwilligerswerk in natuur en landschap. Niet eerder is een dergelijk groot onderzoek onder deze vrijwilligersgroepen gedaan. In de 180 groepen die Brabant rijk is, zijn ruim 2000 vrijwilligers actief met wilgen knotten, poelen opschonen of de bescherming van weidevogels en uilen.

Plezier het allerbelangrijkste

Uit de enquête blijkt dat er verschillende motieven zijn om dit vrijwilligerswerk te doen. Het belangrijkste motief vormt ‘plezier’. Ook het sociale motief, het werken in groepsverband, wordt veel als reden aangegeven. Op de derde plaats komt het normatieve motief: mensen vinden het belangrijk dat natuur en landschap beschermd worden en willen daar zelf ook een steentje aan bijdragen. Vooral weidevogel- en uilenbeschermers geven aan dat ‘fascinatie voor bepaalde soorten’ een belangrijk motief vormt.

Ontspannen door hard te werken

De uitkomsten van de enquête naar de effecten op de vrijwilligers zelf leverde ook bijzondere antwoorden op. Het meest genoemd werd ‘resultaat’: een groot gevoel van voldoening na uitvoering van een flinke klus. Hierna werd ‘tot rust komen’ vaak genoemd. Niet verwonderlijk; ontspanning werkt immers stressverminderend. Wel een mooi bijkomend effect: vrijwilligerswerk in natuur en landschap levert dus een bijdrage aan de gezondheid van de vrijwilligers.

Bonus

Brabants Landschap was tevreden met de onderzoeksresultaten, aldus Emiel Rijken: ‘De samenwerking is naar tevredenheid verlopen, van begin tot eind. Het onderzoek heeft een extra reden gegeven om het groene vrijwilligerswerk te blijven ondersteunen. Een leuke bonus was het gevonden verband tussen het doen van vrijwilligerswerk en je eigen welzijn.’ Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project Groen en Doen van het Ministerie van Economische Zaken.