1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Vooruitziende blik op de structuurbomen in Amersfoort

Vooruitziende blik op de structuurbomen in Amersfoort

Sinds 10 januari 2012 heeft de gemeente Amersfoort een nieuw bomenbeleid. Om invulling te geven aan dit beleid zijn twee studenten van HAS Hogeschool gevraagd om een instrument voor het boombeheer van structuurbomen te ontwikkelen. In dit instrument moeten visie, beleid en beheer specifiek op bomen samenkomen.

Jaarlijkse controle

Om met een vooruitziende blik te beheren, hebben de studenten onderzoek gedaan naar de kwaliteit. De gemeente voert elk jaar een VTA (virtual tree assessment) uit: een controle van individuele bomen waarbij wordt gekeken naar gebreken. Bij zo’n controle gaat het onder andere om leeftijdsverwachting, algemene conditie en mogelijke ziekten. Al deze gegevens worden verzameld en verwerkt in een beheersysteem. Zodoende heeft de gemeente Amersfoort een database met alle bomen van de stad. Informatie over een individuele boom kan dan ook op elk moment opgevraagd worden.

Toekomstperspectief

Uit de analyse van het bomenbestand is gebleken dat meer dan 90% van de Amersfoortse bomen in goede conditie is. Ook de onderhoudstoestand is goed; achterstallig onderhoud komt voornamelijk in het buitengebied voor. Bij de bouw van nieuwe wijken zijn ook vele nieuwe bomen geplant. De bomen hebben daarom vaak dezelfde leeftijd en daardoor ook dezelfde levensverwachting. Uit de analyse is gebleken dat hierdoor over 10 jaar veel bomen vervangen moeten worden. Deze stadsbrede veroudering van de bomen kan een probleem worden als in één keer vele honderden bomen vervangen moeten worden. Door de conditie van een gedeelte van de bomen te verbeteren, krijgen deze een hogere leeftijdsverwachting. Zo kun je de verwachte vervanging beter spreiden. Er liggen dus kansen voor de structuurbomen in Amersfoort. De conditie van het bomenbestand is goed en door een vooruitziende blik kunnen problemen van de toekomst in het heden ondervangen worden.