1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Vierdejaars zetten talenten in tijdens Challenge Sustainability

Vierdejaars zetten talenten in tijdens Challenge Sustainability

Met een ondernemer een innovatie uitdaging aangaan waarbij de student al z’n talenten kan aanwenden en die getoetst wordt aan duurzame ontwikkeling. Het is een hele mond vol, maar in wezen is dat de hele kern van de Challenge Sustainability voor vierdejaars die dit studiejaar voor de tweede keer draaide. 27 studenten van de opleidingen Milieukunde, Voedingsmiddelentechnologie en International Food & Agribusiness deden mee aan deze challenge waarbij talentontwikkeling gecombineerd wordt met duurzaamheid.

Student: wat wil en kan ik?

“Binnen de challenge verbinden de studenten 3 zaken aan elkaar”, legt docent Frank de Bont uit. “Wat vind ik leuk om te doen? Welke situatie zorgt ervoor dat ik mijn talenten het beste kan ontwikkelen? En: is er een ondernemer met een uitdaging die hierbij past? Ze starten dan ook niet meteen met de opdracht van de ondernemer, maar richten zich eerst op het herkennen hun talenten. Op basis van die talenten ontstaan groepjes studenten die elkaar aanvullen en die als groepje aan een ondernemer gekoppeld worden. De projecten binnen de challenge moeten bijdragen aan duurzame innovatieve ontwikkeling en de ondernemer heeft als rol een context te bieden.”

Vraagstukken waarmee te innoveren valt

Volgens Frank gaat het daarbij om ondernemers die vraagstukken hebben die nog niet zo uitgekristalliseerd zijn dat ze geschikt zijn voor een afstudeeropdracht. “Bij afstudeeropdracht moet heel helder zijn wat het resultaat is en dat is hier niet het geval. Alles ligt nog open. Het is écht innoveren en de resultaten zijn daarom niet te voorspellen. We gaan eigenlijk van idee naar prototype. Uit deze editie zijn wel enkele afstudeeropdrachten voortgekomen. Maar de tijdens de challenge zelf hebben we veel meer de mogelijkheid om te experimenteren. De ondernemer solliciteert als het ware en de studentengroepjes geven zelf aan met welke ondernemer ze aan de slag willen.”

Geen vast proces maar wel scrummen

Het proces tijdens de challenge ziet er iets anders uit als bij de meeste onderwijsmodules. Het ligt namelijk niet vast. “Studenten hebben de mogelijkheid hun project helemaal zelf vorm te geven”, vertelt docent Joris van de Loo daarover. “We zetten hiervoor de scrummethode in. Scrummen komt uit de ICT. De methode gaat uit van een idee op de lange termijn, maar er komt geen plan van aanpak om die stip aan de horizon te behalen. In plaats daarvan kijk je wat je op de korte termijn kunt doen om dat doel te behalen en werk je in stappen van 2 weken. Dit geeft je de mogelijkheid wél vooruit, maar een project stap voor stap aan te pakken en steeds bij te sturen. De resultaten lever je in kleine delen op en het proces is heel belangrijk, inclusief rolverdeling tussen teamleden én het regelmatig evalueren.”

Mooie voorbereiding op afstuderen

Er zijn natuurlijk wel vast componenten zoals bepaalde workshops op vakinhoud en coaching op persoonlijke ontwikkeling. Maar verder kan het proces alle kanten op en veel trainingen worden aangeboden op basis van behoefte . Joris: “De studenten moesten daar natuurlijk aan wennen, want het is een uitdagende manier van werken die veel eigen verantwoordelijkheid vraagt. Er ligt een groot eigenaarschap bij de studenten. Je mag dit best vragen van vierdejaars, want straks in het werkveld moeten ze het ook zelf kunnen. Het is mooie voorbereiding op het afstuderen. En er ontstond echt een community: er gebeurde van alles in maar ook buiten de formele bijeenkomsten.”

Waanzinnige resultaten

De Challenge Sustainability leverde waanzinnige resultaten op die bijna afstudeerwaardig zijn. Vakdocenten Maarten van Oosterhout en Dimitri Lamers kunnen erover meepraten, want zij begeleidden allebei een groep studenten. “Als studenten de ruimte krijgen, gaan ze écht diep”, zeggen beiden. “Eigen verantwoordelijkheid nemen is geen enkele probleem en juist omdat de projecten open liggen kunnen ze breed verkennen en onderzoek doen. Dat er studenten van meerdere opleidingen in een groep zitten is een grote meerwaarde. Ze vullen perfect aan.”

Eindevent Circulaire Oogst 1.0

Het einde van de challenge werd ingeluid met het eindevent ‘Circulaire Oogst 1.0’ dat HAS Hogeschool samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseerde en wat bij HAN in Arnhem plaatsvond. Zowel de studenten van de Challenge Sustainability als van de vierdejaars specialisatie Circulaire Economie van de HAN presenteerden er hun onderzoeksresultaten. Het event was ondergebracht bij de landelijke Week van de Circulaire Economie, een initiatief van Nederland Circulair!.

Voorbeeldproject: studenten brachten voor Globe Milk waterhuishouding in kaart

Vierdejaars student Milieukunde Martijn de Jong deed samen met enkele collegastudenten een project voor Globe Milk, een producent van lang houdbare melk. Zij brachten het bedrijf de waterhuishouding in kaart en onderzochten de mogelijkheden voor Globe Milk om zelf afvalwater te gaan zuiveren. Bekijk hier het filmpje waarin Martijn vertelt hoe hun project verlopen is:

Meer informatie

www.hashogeschool.nl