1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten verkennen de Slimme Pluimvee Assistent met Fancom

Studenten verkennen de Slimme Pluimvee Assistent met Fancom

Er wordt op dit moment door studenten volop aan gesleuteld: de Slimme Pluimvee Assistent voor vleeskuikenstallen. Hoe de kippenrobot er uiteindelijk uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk, maar dat er over een paar jaar een Slimme Pluimvee Assistent in heel wat stallen rond zal rijden, is wel zeker.

Efficiënter en slimmer boeren

Het lectoraat Precision Livestock Farming van HAS Hogeschool richt zich op efficiënter en slimmer boeren (smart farming) en preciezer kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data. Door meer informatie te verzamelen over het individuele dier, kunnen ziektes voorkomen worden, worden minder grondstoffen en antibiotica gebruikt en presteren de dieren beter. Meer en vooral betere kennis van het gedrag en de gezondheidsstatus van elk dier zorgt voor een beter welzijn.

Fancom verlengt samenwerkingsovereenkomst

En dat is precies waar de Slimme Pluimvee Assistent ook aan bijdraagt. Lector Lenny van Erp wilde daarom maar wat graag met het project aan de slag. In eerste instantie startte ze het project met automatiseringsbedrijf Fancom, een partnerbedrijf van HAS Hogeschool in Venlo die recent nog de samenwerkingsovereenkomst vernieuwde, maar ze haalde er allerlei andere partijen bij: Avans Hogeschool, Hogeschool Inholland, ZLTO, Brom Mechatronica en 3 pluimveehouders waar de robot getest kon worden.

Zelfrijdend platform

“De Slimme Pluimvee Assistent is een zelfrijdend platform waar sensoren op zitten en die rondrijdt in de kippenstal, gewoon tussen de kippen door”, legt Lenny uit. “De robot meet in eerste instantie alleen klimaatfactoren, en de bedoeling is dat ook andere factoren gemeten gaan worden: strooiselkwaliteit, gezondheid van de kippen, activiteit en bijvoorbeeld stress aan de hand van hun gedrag. Het apparaat zou zelfs in de toekomst moeten kunnen aangeven waar dode kippen liggen zodat de boer ze snel kan ruimen, en eventueel zelf kippen kunnen oprapen en strooisel bijstrooien.”

Cross-over agro en hightech

Hightech in combinatie met agro is een cross-over die steeds vaker gemaakt wordt en waar veel subsidiemogelijkheden voor zijn. De kern van dit project is biologische kennis combineren met techniek en kijken welke mogelijkheden dit oplevert voor een verbetering van het welzijn van de dieren. “Kippen zijn bijvoorbeeld bang voor roofvogels en een drone inzetten in een kippenstal werkt dus niet. Maar voor de Slimme Pluimvee Assistent zijn ze helemaal niet bang, binnen de 3e jaars minor Smart Farming die op HAS Hogeschool wordt aangeboden hebben studenten dit getest. Ze springen er zelfs op.”

7 pluimveehouders interviewen

Bij Hogeschool Inholland deed een groep 2e jaars studenten een literatuuronderzoek naar de behoeften van de sector op dit gebied. Ze interviewden onder meer 7 pluimveehouders. Lenny: “Ze vroegen zich onder meer af: wat is gezondheid en hoe meet je dit? En hoe kan zo’n kippenrobot ondersteuning bieden aan de veehouder?” Ook binnen de 3e jaars minor Machines in Motion van Avans Hogeschool gingen studenten aan de slag met de Slimme Pluimvee Assistent. In 2 groepen kregen ze de opdracht een ontwerp te maken voor de kippenrobot. Deze minor wordt in januari afgerond en de verwachtingen zijn hooggespannen.

Meer informatie?

www.fancom.com
Lectoraat Precision Livestock Farming