1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten Tuinbouw en akkerbouw telen wasabi op water

Studenten Tuinbouw en akkerbouw telen wasabi op water

Wist je dat de meeste wasabi die je eet geen echte wasabi is? Bijna alle wasabi die in Nederland wordt verkocht is een namaakproduct. Deze nepvariant is gemaakt van mierikswortel, mosterd en radijs. Een van de redenen waarom er zo weinig echte wasabi wordt gebruikt is omdat het een lange tijd duurt voordat de plant volwassen is en alleen de wortelstok gebruikt kan worden om wasabi te maken. Studenten van de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw van HAS Hogeschool experimenteerden tijdens het teeltproject, dat centraal staat in het 2e studiejaar, met de teelt van wasabi op water.

Van oorsprong komt wasabi (Wasabia japonica) uit Japan. Hier groeit de plant in rivierbeddingen van smeltwaterrivieren, vaak onder de schaduw van bomen. De klimaatomstandigheden die hier heersen zijn ideaal voor wasabi, dat graag in voedselarme, schaduwrijke, koude en natte omstandigheden groeit. Het feit dat de plant van nature met zijn wortels in het water staat is de reden geweest om te gaan experimenteren met het telen van wasabi op water.

Teelt op water

Het voordeel van telen op water is dat het water- en meststoffenverbruik lager ligt ten opzichte van gangbare teelten. Ook is er alleen nog maar substraat nodig tijdens de opkweekfase van de plant. Er zijn verschillende manieren om gewassen op water te telen. In dit teeltproject is er voor gekozen om wasabi op Deep Water Culture (DWC) te telen. DWC heeft als voordeel dat er een diepere teeltvijver wordt gebruikt waardoor er een grotere buffer aan nutriënten en water is. Een nadeel van deze teelttechniek is dat het voedingsrecept minder snel en lastiger is aan te passen in vergelijking met de teelt op een NFT-systeem (Nutrient Film Technique), een andere manier van telen op water.

Ziekten

Een punt van aandacht bij het telen op water zijn waterschimmels en bacteriën. Deze ziekten kunnen overleven in het water waardoor deze snel alle planten kunnen aantasten. Het is van groot belang om deze ziekten te voorkomen. Andere plagen of ziekten kunnen juist voorkomen worden bij een teelt op water. Dit geldt voor plaagorganismen die een deel van hun levenscyclus doorbrengen in een substraat.

Studenten van de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw bij de wasabiplanten. V.l.n.r.: Luc Peters, Avery Leerling, Niels Feder, Jeroen Persoon en Jop Hendriks.

Experimenten

Voor het experimenteren met de teelt van wasabi op water gebruikten de studenten twee teeltvijvers. De planten werden begin januari op de drijvers gezet en werden eind mei geoogst. Bij dit project waren meerdere bedrijven betrokken. Het plantmateriaal was afkomstig van Dutch Wasabi, de planten stonden op drijvers van Dry Hydroponics en de growcoons waren afkomstig van Maan Biobased Products. Omdat wasabi van nature graag in de schaduw groeit, was de teeltvijver bedekt met Harmony schermdoeken van Svensson. Daarnaast heeft Biota Nutri de organische meststoffen en een bioreactor geleverd. In de bioreactor wordt organisch gebonden stikstof omgezet in nitraat.

Biovijver

Tijdens het teeltproject werd de wasabi zowel op een gangbare als een biologische vijver geteeld. Op de gangbare vijver werden meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruikt die zijn toegestaan in Nederland. Op de biovijver daarentegen werd alleen gebruik gemaakt van meststoffen en bestrijdingsmethodes die zijn toegestaan in de biologische teelt. Voor de bemesting van de biovijver werd intensief samengewerkt met Biota Nutri. De bioreactor van dit bedrijf leverde stikstofbemesting op voor de biovijver en andere nutriënten werden handmatig aangevuld met meststoffen van Biota Nutri. In dit project werd gekeken naar verschillen in de wasabiplanten tussen de gangbare en biologische teeltmethode.

Resultaten

Wasabi heeft ongeveer twee jaar nodig om te groeien voordat een mooi rhizoom geoogst kan worden. Omdat dit teeltproject ongeveer 20 weken heeft geduurd, was het niet mogelijk om harde conclusies te trekken over de uiteindelijke opbrengst, smaak of kwaliteit van deze wasabi.

Kinderschoenen

Het is tijdens dit teeltproject wel duidelijk geworden dat wasabi op een teeltvijver goed groeit. Het gewas liet een redelijk goede ontwikkeling zien. De groei en ontwikkeling op de vijver met organische meststoffen bleef helaas wat achter door afstellingsproblemen met de bioreactor. Ondanks dat het teeltproject maar 20 weken heeft geduurd, is er veel geleerd. Wasabi telen op teeltvijvers staat nog in de kinderschoenen vergeleken met de gangbare teelt, maar bij de juiste instelling van klimaat en vijver verwachten we zeker dat de teelt van wasabi op water mogelijk is.