1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten tillen NutriNorm.nl naar hoger niveau voor OCI Nitrogen

Studenten tillen NutriNorm.nl naar hoger niveau voor OCI Nitrogen

HAS Hogeschool werkt sinds de start van het Centre of Expertise Open Teelten samen met OCI Nitrogen, marktleider in minerale stikstof meststoffen. OCI ontsluit veel kennis als het gaat om het gebruik van meststoffen en is een voorloper in het verduurzamen van de meststoffensector. Meer impact met minder middelen staat voorop, in navolging van de beleidslijn over dit onderwerp van de Topsector Agri & Food.

Projecten die programmatisch verbonden zijn

“Binnen het Centre of Expertise Open Teelten werkt het hele cluster partijen dat hier belang bij heeft samen”, vertelt Coen van Ruiten van HAS Hogeschool. HAS Hogeschool is penvoerder van het Centre en Coen is binnen de HAS programmaleider. “Er draaien verschillende projecten die programmatisch aan elkaar verbonden zijn. Thema’s zijn onder meer precisielandbouw, voorlichting aan agrarische ondernemers en onderwijsmateriaal dat online beschikbaar is. Het doel van al deze projecten is de kennis die de verschillende partijen hebben met elkaar verbinden.”

Nutrinorm.nl herschrijven

Eén van de projecten is een serie afstudeeropdrachten over het geven van voorlichting aan agrarische ondernemers via de website nutrinorm.nl. HAS-docent Perry van Kerkhoven begeleidde vorig jaar de 1e opdracht waarbij studenten Management van de Leefomgeving en Tuinbouw en akkerbouw alle informatie onder het menu-item ‘Strooien’ herschreven. Het doel was de informatie compleet en toegankelijk te maken, niet alleen voor agrarisch ondernemers en loonwerkers, maar ook voor onderwijsdoeleinden. De informatie moest zo aangeboden worden, dat ook docenten van AOC’s deze in hun lesprogramma kunnen gebruiken.

Beter voorlichten

Dit bleek een flinke uitdaging. “Want,”, zo legt Perry uit, “zij moesten niet alleen inhoudelijke kennis inbrengen over het onderwerp, maar ook hun communicatievaardigheden aanspreken. In eerste instantie was de opdracht gericht op de inhoud. Nederlandse boeren hebben relatief weinig kennis op het gebied van meststoffen, wat nadelig werkt op hoe zij strooien. Dit is niet alleen slecht voor de portemonnee en de kwaliteit van hun product, maar ook een hoge belasting voor het milieu. Door betere informatie aan te bieden, wil OCI Nitrogen hier iets aan doen.”

Van inhoud naar communicatie

Tijdens de opdracht bleek communicatie belangrijker dan aanvankelijk gedacht. Alleen juiste inhoud aanbieden is niet genoeg: het gaat ook om de manier waarop de informatie wordt aangeboden. De website bleek de boer te weinig rechtstreeks aan te spreken. Perry is docent communicatie werd naast procesbegeleider gedurende het project ook inhoudsdeskundige. “De studenten gingen ermee aan de slag. Ze kregen de gelegenheid van OCI om met vele experts te spreken in binnen- en buitenland. Niet alleen bleken de studenten de taal van de boer te spreken, maar ze kregen ook kans communicatiekwaliteiten in zichzelf aan te spreken. Dit hadden ze helemaal niet verwacht. Hun niveau bleek echter hoog.”

Door de opdracht heen prikken

“Wij zijn als HAS in staat om door een opdracht heen te prikken en ons continu af te vragen of de opdracht die we hebben gekregen, wel écht de opdracht is. En mocht er een aanpassing nodig zijn, dan zijn we zo flexibel dat we dit kunnen. Daarmee bewijzen we dat we onze studenten de juiste vaardigheden aanleren zodat ze adequaat reageren, ook als er een wending uit onverwachte hoek komt.” Op deze succesvolle afstudeeropdracht kwam een vervolg. De 2e opdracht werd uitgevoerd door een student van STOAS Vilentum Hogeschool die de website aantrekkelijker maakte voor AOC-docenten. In februari 2016 start de 3e opdracht: HAS-studenten gaan werken aan het menu-item ‘Meststoffen’.

Meer informatie

www.nutrinorm.nl
www.ocinitrogen.com

Gepubliceerd op 22 februari 2016