1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten richten via fictief ontwerpbureau schoolplein opnieuw in

Studenten richten via fictief ontwerpbureau schoolplein opnieuw in

Studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving van HAS Hogeschool waren vorig jaar voor hun afstuderen betrokken bij de herinrichting van het schoolplein van Basisschool Meander in Den Bosch. Door de verhuizing van de onderbouw naar de bovenbouwlocatie was het schoolplein niet meer geschikt voor alle kinderen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen van alle groepen voortaan gebruik kunnen maken van het schoolplein, gingen de studenten aan de slag met dit project. Zij deden dit op een bijzondere manier: via hun eigen fictieve ontwerpbureau TONE.

Fictief ontwerpbureau opzetten

“Omdat er een tekort aan betaalde afstudeeropdrachten was in de ontwerphoek en een aantal studenten toch graag met een ontwerpopdracht wilde afstuderen, kregen zij de opdracht een fictief ontwerpbureau op te richten”, vertelt Joeri de Bekker, docent bij de opleiding Management van de Leefomgeving. “Zo konden ze uitproberen hoe het is om zelf te ondernemen en dan vooral in een tijd dat er weinig werk is. Ze schreven een ondernemersplan met daarin hun visie op hoe zij hun bedrijf wilden runnen en daarnaast kregen ze 2 opdrachten om hun portfolio te vullen. Door die opdrachten kregen ze de mogelijkheid daadwerkelijk vanuit hun bureau aan de slag te gaan. Basisschool Meander was één van de opdrachtgevers.”

Schoolplein geschikt maken voor álle kinderen

Meander had eerst 2 locaties en bracht dit terug naar 1 door de omvorming naar kindcentrum. De opdracht was het schoolplein geschikt te maken voor de komst van de onderbouw. Jacqueline de Haas is bovenbouwcoördinator bij Basisschool Meander en was betrokken bij het schoolpleinproject. “We wilden een uniek plein zonder de standaard speeltoestellen, maar met uitdagende spelletjes en plekken waar iets te ontdekken valt”, zegt Jacqueline. “Er moesten geen aparte plekken voor kinderen van verschillende leeftijden komen, want we wilden dat alle kinderen overal kunnen spelen. De studenten kregen daarom de opdracht eerst heel breed te denken, zodat we daarna keuzes konden maken.”

Activiteiten om mee te denken

Joeri: “De studenten vonden het erg belangrijk dat zo veel mogelijk mensen mee konden denken over het ontwerp van het schoolplein. Daarom organiseerden ze verschillende activiteiten voor de doelgroepen kinderen, ouders, leraren en omwonenden. Alle kinderen mochten een tekening maken met creatieve ideeën voor het ontwerp. De studenten gebruikten ze als inspiratiebron. Ook hielden ze een ideeëndag waarbij ze met de leerlingenraad en enkele kinderen van de bovenbouw nadachten over hoe het schoolplein eruit zou kunnen zien.”

Zoveel mogelijk realiseren

Het budget was een mooie uitdaging voor de studenten, want deze bleek niet toereikend om alle wensen en eisen te kunnen realiseren. De studenten gingen aan de slag om op een creatieve manier toch zoveel mogelijk wél te kunnen realiseren door bepaalde elementen te behouden, materialen te hergebruiken en een stappenplan te maken zodat de school het gedroomde schoolplein in fases kan waarmaken. Jacqueline kijkt tevreden terug op het project. “Ik vond de studenten professioneel en we hebben vlekkeloos met ze samengewerkt.”

Ontwerpbureau blijft voortbestaan

Mooi aan de opdracht was dat terwijl de studenten hun diploma kregen, hun ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd werd. “En hoewel de studenten eigenlijk helemaal geen eigen bedrijf wilden opzetten”, meent Joeri, “werden ze er zo enthousiast van, dat ze het bedrijf laten voortbestaan en elkaar nu nog op projectbasis opzoeken. Door samen te werken kreeg hun creatie waarde en ze weten nu wat ze te bieden hebben en hoe ze elkaar kunnen helpen. Deze uit nood geboren vorm bleek een mooie manier om ondernemerschap te stimuleren en het de studenten op eigen wijze te laten vormgeven.”