1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten onderzoeken vanuit lectoraat gewasontwikkeling binnen project Plants For Plants

Studenten onderzoeken vanuit lectoraat gewasontwikkeling binnen project Plants For Plants

HAS Hogeschool is vanuit het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem betrokken bij het project Plants For Plants. Binnen dit project worden kennis en kunde van bodem, gewassen, technologie en nieuwe markten met elkaar verbonden. Daarnaast wordt onderzocht welke nieuwe (integraal duurzame) ketens voor de primaire sector kansrijk kunnen zijn op basis van unieke combinaties van toepassingen.

Plants For Plants is eind 2019 opgestart als samenwerking tussen LLTB, BioTreatCenter, HAS Hogeschool, Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), Stichting Wageningen Research, Vereniging Innovatief Platteland, Loonbedrijf Gebroeders de Boer en gemeente Venray. Het project wordt ondersteund door de provincie Limburg. Onderdeel van Plants For Plants is het ontwikkelen van het ‘Fieldlab Bodem & Gewas’, waarin de huidige samenwerking tussen de betrokken partijen ook op langere termijn kan worden voortgezet. De eerste resultaten van het project worden in februari tijdens een inspiratiesessie gepresenteerd.

Kans geven

Het verkennen van de mogelijkheden om niet-reguliere gewassen een serieuze kans te geven in de akkerbouw: dat is waar het bij Plants For Plants om draait. Waar dergelijke initiatieven in het verleden veelal bij kleinschalige experimenten bleven, moet een bredere aanpak leiden tot daadwerkelijke mogelijkheden om tot schaalvergroting te komen.

Verdienmodel

“Het is eigenlijk heel simpel. Hoe meer delen van een plant je gebruikt, hoe meer deze plant waard is”, verduidelijkt LLTB-portefeuillehouder Susanne Görtz. ”Wanneer hetzelfde gewas dan ook nog eens een bijdrage levert aan een gezonde bodem, is het duidelijk: hier kan een nieuw verdienmodel liggen voor de plantaardige sector.”

Nieuwe gewassen

De LLTB-bestuurder ziet hierin een kans weggelegd voor nieuwe gewassen. “Binnen Plants For Plants wordt ingezet op het slim combineren van toepassingen en het verwaarden van duurzaamheid voor agrarische ondernemers. Juist de bijdrage van nieuwe gewassen en een uiteindelijk milieuvriendelijke grondstofwinning zou wel eens de sleutel kunnen zijn in de zoektocht naar perspectief voor alternatieve gewassen.”

Vezelhennep

Een bekend voorbeeld van een dergelijk alternatief gewas is vezelhennep. Hoewel al jaren wordt geëxperimenteerd met dit gewas, blijft een echte doorbraak in Nederland uit. “Onder meer de afhankelijkheid van externe marktpartijen maakt het gebruik van vezelhennep lastig”, licht Görtz toe. “Eenvoudiger zou het zijn om de toepassing dichter bij de sector te zoeken.”

Onkruidbeheersing

Momenteel doen studenten van HAS Hogeschool onderzoek naar de toepassing van vezelhennep als duurzaam middel voor onkruidbeheersing in de boomteelt. “We slaan daarmee twee vliegen in één klap. De akkerbouw krijgt perspectief om een nieuw verdienmodel op te bouwen voor een innovatief gewas en de boomteelt krijgt toegang tot een regionaal geteeld, duurzaam alternatief voor beheersing van onkruid”, zegt Görtz.

Hamvraag

Binnen het project wordt naast vezelhennep ook onderzoek gedaan naar de toepassing van eiwitgewassen als veldboon en lupine én naar minder voor de hand liggende gewassen zoals brandnetel. De grote hamvraag binnen al dit onderzoek blijft: in hoeverre kunnen deze gewassen  daadwerkelijk bijdragen aan gezamenlijke verduurzaming van de maatschappij? Het antwoord op deze vraag wordt momenteel onderzocht door internationale studenten aan de Universiteit Maastricht. Deze studenten werken zogenaamde levenscyclusanalyses uit, waarbij de milieubelasting van de gewassen wordt berekend.

Verbinding

“Bijzonder aan Plants For Plants is dat een verbinding is gelegd tussen Wageningen University & Research, HAS Hogeschool en de Universiteit Maastricht. Vanuit hun eigen achtergrond en expertise leveren deze kennisinstellingen hun kennis en maken ze bruggetjes naar diverse activiteiten waar studenten bij betrokken zijn”, vertelt Görtz.

Real-life projecten

Het onderzoek dat de studenten van HAS Hogeschool doen wordt geïnitieerd door het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem. Op dit moment zijn naast het onderzoek van studenten Bedrijfskunde en agri-foodbusiness naar vezelhennep en veldboon ook studenten Toegepaste Biologie bezig met de ontwikkeling van gewaskaarten voor Cannabis Sativa, Silybum Marianum en Tagetes. Zij maken onder andere gebruik van de proefveldjes nabij Brightlands Campus Greenport Venlo om gericht veldwerk uit te voeren, zoals het bemonsteren van de bodem en het beoordelen van de gewasontwikkeling. Deze testveldjes zijn in samenwerking met partner Compas Agro gerealiseerd. Lector Judith van de Mortel: “Via deze deelprojecten krijgen de studenten de kans actief bij te dragen aan het ontwikkelen van kennis op het gebied van niet-reguliere gewassen in de akkerbouw. Daarnaast doen ze zelf ervaring op het gebied van teelt en duurzaam bodembeheer op. Dat is de dubbele meerwaarde van real-life projecten.”