1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten maken voor NethWork duurzaamheid meetbaar

Studenten maken voor NethWork duurzaamheid meetbaar

Twee studenten van HAS Hogeschool maakten voor hun beroepsopdracht duurzaamheid meetbaar. Dit deden zij voor het pilotproject ‘Journey2Sustainability’ van het internationale tuinbouwcluster Nethwork. Dit cluster bestaat uit 17 complementaire tuinbouwbedrijven die zich gezamenlijk richten op de duurzame en innovatieve ontwikkeling van de tuinbouw in Midden-Amerika. Nethwork werkt aan integrale oplossingen waarbij duurzaamheid en innovatie centraal staan: dus niet snel geld verdienen, maar het opbouwen van een solide systeem waarbij goed samengewerkt wordt.

Pilotproject Journey2Sustainability

Inmiddels draait het pilotproject ‘Journey2Sustainability’ op volle toeren waarbij de potplantenkwekerij Palki in Guatemala op alle fronten ‘verduurzaamd’ wordt. Voordat NethWork daarmee begon, stond Palki al internationaal bekend als toonaangevend. Journey 2 Sustainability heeft praktische doelen maar ook theoretische. De twee studenten van HAS Hogeschool, Floris-Jan van Os en Matyas Bartha, leverden een grote bijdrage aan het theoretische doel met meetbaar maken van het duurzaamheidsaspect.

Belangrijke tuinbouwregio

“Midden-Amerika heeft het in zich om een belangrijke tuinbouwregio te worden”, legt Jos Leeters van NethWork de keuze voor Midden-Amerika uit. “Vooral een land als Guatemala heeft veel potentie omdat daar grote innovatiekracht zit en een goede microklimaten te vinden zijn. Het ontbreekt in die landen echter veelal aan kennis en technologie om het echt van de grond te krijgen.”

Lange weg naar duurzame productie

“Na een aantal handelsmissies en het overdragen van kennis via studentenuitwisselingen en trainingen voor professionals”, vervolgt hij, “had NethWork behoefte aan een concreet project. Het project Journey2Sustainability is een startpunt voor de lange weg naar duurzame productie in Midden-Amerika en een eerste stap om te laten zien aan de omgeving wat NethWork in haar mars heeft.”

Bouwstenen van duurzaamheid visueel maken

“Hoe kun je meten of een bedrijf of product duurzaam is?”, vragen Ed Smit en Renée Snijders zich hardop af. Het stel coördineert de NethWork-activiteiten vanuit Costa Rica en begeleidde de studenten. “De studenten bekeken de bouwstenen van duurzaamheid voor het bedrijf Palki. Ze dachten na over manieren om die bouwstenen meetbaar te maken, zodat bedrijven in de toekomst binnen hun eigen keten afgerekend kunnen worden op dit duurzame resultaat.

Zowel alpha- als bèta-benadering

Ook maakten ze het model visueel op de website journey2sustainability.com, zodat het resultaat voor de buitenwereld transparant wordt. De macht van de consument wordt steeds groter en dat maakt die transparantie voor bedrijven zo belangrijk. Het gaat binnen Journey2Sustainability dus om zowel een bèta- als een alpha-benadering van duurzaamheid. De rol van certificeerders zal steeds verder afnemen terwijl the crowd steeds meer macht naar zich toe zal trekken.”

Onuitwisbare indruk achterlaten

HAS-docent Peter van Schie begeleidde het project vanuit HAS Hogeschool. “Het was geweldig om een opdracht te mogen uitvoeren die een mondiale impact heeft”, zegt hij. “Deze beroepsopdracht was een hoogtepunt door de verschillende samenkomsten: nieuw met oud, traditioneel met modern, het verleden met de toekomst, teelt-technisch met bedrijfskundig, lokaal met internationaal, studenten en docenten met bedrijfsleven en oud-studenten met huidige studenten.” Nethwork werd met deze opdracht genomineerd voor een HAS Award in de categorie Beroepsopdracht.

Meer informatie

www.nethwork.info