1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten maken de Peelandbreuk zichtbaar

Studenten maken de Peelandbreuk zichtbaar

Begin 2014 nam een aantal Brabantse organisaties het initiatief om de Peelrandbreuk in de gemeente Gemert-Bakel zichtbaar te maken. De Peelrandbreuk is een geologisch verschijnsel in het Brabantse landschap. De breuk loopt onder meer via Bakel en Gemert en is op enkele plekken aan de oppervlakte zichtbaar. Het Peelnetwerk maakte de breuk voor het grote publiek beleefbaar omdat de breuk veel invloed heeft op het landschap en zo ook historische waarde heeft. Het project ‘Breuken beleven’ werd mede mogelijk gemaakt door het programma MijnMooiBrabant van de provincie Noord-Brabant.

Vier O’s werken samen

Binnen het Peelnetwerk werken diverse partijen samen in de Peel aan een vitale groene ruimte. “Het is een samenwerkingsverband tussen de vier O’s”, legt Berna Kousemaker, alliantiemakelaar bij het Peelnetwerk uit. “Omgeving, overheid, onderwijs en ondernemers. Deelnemers zijn onder meer de acht gemeenten in de Peel, de provincie Brabant, de ZLTO, de Rabobank en de Groene Campus . We proberen onderwerpen die anders misschien alleen lokaal opgepakt zouden worden, regionaal op te pakken en economische, culturele en maatschappelijke waarden aan elkaar te knopen.”

Plekken in verbinding brengen

Het idee voor ‘Breuken beleven’ kwam via het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Gemert-Bakel. Studenten van de opleidingen Landscape Design en Tuin- en landschapsmanagement van HAS Hogeschool waren in 2 beroepsopdrachten betrokken bij het project om de bijzondere plekken rondom de breuk met elkaar in verbinding te brengen.

Veel betrokken partijen

“Tijdens de eerste opdracht zochten studenten naar manieren om de Peellandbreuk in de gemeente Gemert-Bakel zichtbaar te maken”, vertelt Berna. “In de tweede opdracht brachten studenten de beste ideeën tot uitvoering. Er waren erg veel partijen bij het project betrokken: een flinke uitdaging voor de studenten. Het lukte ze om in korte tijd de breuk letterlijk beleefbaar te maken.”

ANWB Fietsroute

Zo hebben de studenten zichtframes geplaatst: een doorkijkschilderij waardoor je de breuk als het ware kunt zien in het landschap. Ook zetten de studenten in samenwerking met de ANWB een 39 kilometer lange fietsroute uit. De Breuken Beleven Fietsroute staat nu in de app IZI-Travel. Zo kun je tijdens het fietsen op elk ‘point of interest’ de informatie met je smartphone ophalen. Voorjaar 2015 werd de fietsroute gepubliceerd in de ANWB-fietsgids.

Zichtframes en andere resultaten

Andere resultaten van de betrokken partijen waren een sleuvenonderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de TNO waarbij de bodem werd onderzocht, het inrichten van een wandelknooppunt en het ontwerpen van een waterpomp waarmee wijstwater zichtbaar gemaakt wordt: wijstwater is water dat door de breuk in zijn doorstroming wordt belemmerd en daardoor voor de breuk opstijgt.

Werken met studenten een meerwaarde

De studenten én deelnemende organisaties kijken tevreden terug op de afstudeeropdrachten. De reacties van de betrokkenen waren unaniem lovend, bijvoorbeeld die van Marion van den Akker van de gemeente Gemert-Bakel: "De samenwerking met de studenten van de HAS heeft voor het project echt een meerwaarde gehad. Niet alleen door de kwaliteit van de tijdig geleverde producten, maar vooral ook door de hele prettige samenwerking.” Het project kan in de toekomst worden uitgerold over meerdere gemeenten waar de Peelrandbreuk doorheen loopt.

Meer informatie

www.peelnetwerk.nl