1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten helpen NSFO rotkreupel bij schapen te bestrijden

Studenten helpen NSFO rotkreupel bij schapen te bestrijden

Sinds februari 2014 werkt HAS Hogeschool samen met de NSFO (Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie) aan de bestrijding van rotkreupel bij schapen en voorlichting daarover aan schapenhouders. Rotkreupel is een aandoening aan de tussenklauwhuid van voornamelijk schapen. De aandoening komt overal in Nederland voor. Het is een groot welzijnsprobleem in een sector die veel hobbyboeren kent. Het project heet ‘Rotkreupel succesvol bestrijden’ en wordt gefinancierd door het Centre of Expertise Dier. In juni 2015 is het project verlengd tot 2019. Binnen het project zijn al verschillende beroepsopdrachten uitgevoerd.

Innovatieprijs gewonnen

Zo hield de eerste groep studenten in 2014 een pilotonderzoek onder 52 schapenhouders. Ook ontwikkelden zij de website www.rotkreupel.nl. Het project werd op de Dag van het Schaap, 31 mei 2014, genomineerd voor de innovatieprijs en de samenwerkende partijen haalden de prijs daadwerkelijk binnen. ‘Rotkreupel succesvol bestrijden’ werd uit achttien inzendingen gekozen tot meest innovatieve. Met de prijs, beschikbaar gesteld door For Farmers Hendrix, gaf de jury aan de inspanningen van NSFO op dit gebied te waarderen. Vooral de ontwikkeling van een PCR-test om aan te kunnen tonen of bedrijven vrij of besmet zijn, werd geroemd. De studenten mochten het project presenteren aan 200 Nederlandse schapenhouders.

Vervolg op de eerste opdracht

Na deze eerste succesvolle beroepsopdracht, volgden meer afstudeeropdrachten. “Zo was er een groep studenten die een literatuuronderzoek deed met betrekking op rotkreupel”, vertelt docente Aline van Genderen. Ook deden ze een praktijkproef bij de Schaapskooi in Schijndel als vervolg op het eerste onderzoek en schreven ze een advies over nascholing voor dierenartsen. We willen zo zorgen dat schapenhouders uit meerdere hoeken goede voorlichting krijgen. Inmiddels heeft de NSFO daadwerkelijk een cursus gegeven aan dierenartsen, een tweede volgt binnenkort. HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen heeft inmiddels 2 zomertrajecten gehouden die zich richtten op terugkoppeling van onderzoeksresultaten en kennisuitwisseling.”

Nulmeting voor vaststellen doel 2019

Op dit moment loopt er ook weer een beroepsopdracht. Aline: “Studenten Annika Jansen, Rianne van de Broek en Johan Knaap voeren een onderzoek uit onder 96 bedrijven aangevuld met een breed uitgezette enquête. Het doel is bekijken hoe vaak rotkreupel voorkomt en wat schapenhouders doen om de aandoening te bestrijden. Uit deze nulmeting volgt een doelstelling voor de reductie van rotkreupel in 2019. Binnen de beroepsopdrachten krijgen de studenten veel ruimte voor het uitvoeren van eigen ideeën. Ze kunnen bijdragen aan iets wat er echt toe doet en wetenschappelijke kennis toepassen in de praktijk.”

Zelf schapen houden

Studente Annika Jansen is het hier helemaal mee eens: “Veel schapenhouders wilden graag meewerken en waren enthousiast over het onderzoek. Het is een fijn idee om te weten dat wij met ons onderzoek deel uitmaken van het vijfjarenplan en dat wij indirect deze mensen kunnen helpen.” En Johan Knaap vult aan: “Het verschil met de projecten die we binnen het onderwijs deden, is dat er nu een resultaatverplichting aan zit. Het een soort opstapje is naar het echte bedrijfsleven. Aan het begin van de beroepsopdracht is dat even wennen, maar daar groei je vrij snel in. Daarnaast vind ik het persoonlijk extra leuk dat ik een afstudeeropdracht kreeg over de schapenhouderij omdat ik zelf al jaren schapen houd.”

Minder kreupele schapen

Directeur Reinard Everts van NSFO is enthousiast over de samenwerking in het project. “De samenwerking met de HAS is niet alleen praktisch doordat er extra werk verzet kan worden, maar het houdt ons ook scherp. Een paar extra kritische ogen zorgen uiteindelijk voor een beter resultaat. Wij werken samen met studenten aan het einde van hun opleiding. Die zijn gemotiveerd om er wat van te maken, omdat ze goed doorhebben dat ze daarna 'voor het echie' aan de slag moeten.” Waar Reinard op hoopt de komende jaren? “Een Nederland met minder kreupele schapen.”

Het project wordt ook ondersteund door MSD Animal Health.

Meer informatie

www.nsfo.nl
www.rotkreupel.nl