1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten doen onderzoek naar proces rondom Plan Perkpolder

Studenten doen onderzoek naar proces rondom Plan Perkpolder

Een groep van 6 vierdejaars studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving van HAS Hogeschool deed afgelopen voorjaar voor de Stichting Schone Polder onderzoek naar ‘Plan Perkpolder’ in de Zuidwestelijke Delta. Het doel van het onderzoek was uitvogelen wat er in het proces rondom het project de afgelopen jaren beter had gekund en advies geven aan onder meer de gemeente Hulst over hoe zaken in de toekomst aan te pakken. Een echte uitdaging, want Plan Perkpolder heeft in de regio heel wat voeten in de aarde gehad. Het rapport werd volgens Perry van Kerkhoven, HAS-docent en begeleider van de studenten, door Stichting Schone Polder én de gemeente Hulst positief ontvangen.

Voormalige veerhaven ontwikkelen

“Op 15 maart 2003 voer vanuit de veerhaven in Hulst de laatste veerboot van Perkpolder naar Kruiningen”, vertelt Perry. “Daarvoor in de plaats kwam de Westerscheldetunnel. De gemeente wilde van de voormalige veerhaven van Perkpolder een levendig gebied maken met een hotel, een golfbaan, een bungalowpark en een jachthaven. Het project Plan Perkpolder werd een slepende procedure en in 2019 is het gebied nog steeds niet ontwikkeld. In het proces ging van alles mis: zo werd er niet geluisterd naar bewoners, behartigde de gemeente hun belangen niet en dreef een wethouder ondanks allerlei bezwaren zijn zin door. Ook zat er in het plan een onderdeel om de polder op te hogen met vervuilde grond. Hier protesteerde Stichting Schone Polder met succes tegen.”

Interactieve bijeenkomst

De studenten deden onafhankelijk onderzoek en zagen documenten van de afgelopen 15 jaar in. Ook spraken ze met omwonenden, de gemeente Hulst, de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. Ze hielden onder meer een interactieve bijeenkomst met 40 bewoners om nieuwe plannen te bespreken. Het grootste bezwaar bleek vooral de houding van de gemeente.

Andere houding nodig

Perry: “Alleen als de gemeente Hulst zich open en transparant gaat opstellen richting omwonenden kan het proces rechtgetrokken worden. Ze moeten omwonenden meer betrekken bij de plannen. Het is een mooi gebied om te ontwikkelen en omwonenden willen dit ook. Een andere houding van de gemeente kan de zaak zeker weer in beweging zetten.” Ook voor de opdrachtgever van het onderzoek Stichting Schone Polder staat een advies in het onderzoek: zoek samenwerking met actiegroep Pro Perkpolder. “Ze stonden tot nu toe te veel tegenover elkaar en kunnen beter hun krachten bundelen.”

Alle betrokkenen horen

Het analyseren van processen als die rondom Plan Perkpolder is voor studenten Management van de Leefomgeving erg waardevol. Bij de opleiding staat de vraag over hoe we onze omgeving moeten inrichten en beheren centraal. “Alle betrokkenen horen is daarbij onmisbaar”, stelt Perry. “Dat prenten we onze studenten continu in. Door een dergelijk onderzoek te doen, leren ze wat er misgaat als je dit onvoldoende doet. Ook leren ze zo’n enorm proces overzien, de juiste informatie naar boven halen en tot de kern komen. Het is een goede voorbereiding op hun afstudeeronderzoek.”

Positieve impact

Het grootste succes van de opdracht kwam enkele weken na de afronding: een brief van de burgemeester van de gemeente Hulst waarin hij schrijft met de aanbevelingen aan de slag te gaan. “Studenten kunnen via zo’n opdracht dus al tijdens hun studie echt een positieve impact hebben op de samenleving. Daar ben ik trots op!”

Meer informatie

Bekijk het filmpje dat Omroep Zeeland maakte over het onderzoek van de studenten